Kunstbilde

Foto: Refik Veseli (1926-2000).
Sølvgelatinkopi i United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC.

De avbildede er i første rekke, fra venstre mot høyre Irena, Gavra og Gabriela Mandil, bak dem Mosa Mandil og Refik Veseli.

Man skal være klar over at i det angivelig islamske Albania var det flere jøder i 1945 enn det var i 1939. Antallet økte fra rundt 200 til 1800 i 1945, på grunn av at jøder fra Europa søkte tilflukt i Albania. Den viktigste årsaken er nok tradisjonelle albanske æresbegreper, som understreker plikten til å forsvare noen som søker tilflukt hos deg.

Albania ble okkupert av Mussolinis Italia langfredag 1939, men italienerne var ikke særlig villige til å forfølge jøder. I september 1943, etter Mussolinis fall, overtok nazistene – men albanerne var ikke særlig villige til å samarbeide om jødeforfølgelsene. Mange, som Rafik Veseli, hjalp til med å skjule jøder.

I 1990 ble Rafik Veseli anerkjent av Yad Vashem som en Rettferdig blant nasjonene. I alt 75 albanere er beæret med denne titelen.

I følge påskriften er bildet tatt i Novy Sad, Vojvodina, lengst nord i det nåværende Serbia 1946-47.

Om Albania under Ha-Schoah kan vi lese en del her.

ANNONSE