Nyt

Regeringen meddelte under et pressemøde torsdag, at den bevilger yderligere 300 millioner svenske kroner til kriminalforsorgen. Men det er ikke nok. En ny rapport fra den svenske Kriminalforsorg viser, at der skal op til 16 nye fængsler og en fordobling af antallet af fængselspladser, hvis Tidö-aftalens forslag bliver til virkelighed.

Den såkaldte Tidö-aftale blev præsenteret af den nye regering i oktober og indeholder 48 forslag på det kriminalpolitiske område. Heraf vurderes 13 at have stor betydning for kriminalforsorgen, herunder dobbeltstraffe til bandekriminelle, afskaffelse af mængderabatter, skærpede straffe til alvorligt kriminelle unge og ændrede regler for prøveløsladelse.

I dag er der cirka 4.500 fængselspladser i Sverige, med de nye forslag stiger behovet med mellem 3.300 og 4.900 pladser. Det svarer til elleve til 13 større fængsler, en kapacitetsforøgelse, som ifølge Kriminalforsorgen i Norge i alt anslås at koste 7-10 milliarder SEK årligt. Det forventes også, at arrestpladserne skal øges, men der er ingen prognose endnu.

ANNONSE

Kriminalforsorgen i Sverige er allerede presset af både plads- og personalemangel, og generaldirektør Martin Holmgren siger i et interview med TT, at regeringen skal vurdere prioriteringen af ​​de forskellige forslag, og hvornår de skal gennemføres.

– Hvis alle disse reformer skulle gennemføres i én pakke, hvilket jeg anser for usandsynligt, så ville der være behov for en omfattende udvidelse af både personale og pladser. Men vi har ikke analyseret vores evne til at imødekomme det i rapporten.

– Kriminalforsorgen er allerede i dag hårdt presset af manglen på både pladser og personale. Denne rapport gør det klart, hvilke udfordringer der er i at klare en stærkt øget kundetilstrømning, ud over det vi allerede planlægger, siger Martin Holmgren i pressemeddelelsen.
Tidö-aftalens reformer er primært rettet mod at bekæmpe den mere alvorlige og organiserede kriminalitet. For at klare det mener Martin Holmgren, at Kriminalforsorgen skal “lette trykket” i den anden ende, og Kriminalforsorgens rapport lægger blandt andet op til øget fokus på prøveløsladelse, flere sager om lænker, bolig. anholdelse som alternativ til forvaring og strafnedsættelse for indsatte, der vurderes at have lav risiko for tilbagefald.

Fakta: De 13 forslag i Tidö-aftalen, der har stor betydning for Kriminalforsorgen

Frihedsberøvelse i flere tilfælde
Ansvar for unge, der er alvorligt kriminelle
Straf for unge lovovertrædere
Strafformodningen afskaffes: Målet er, at der skal idømmes fængselsstraffe i flere sager end i dag
Forhøjede straffe for banderelateret kriminalitet
Dobbelt straf for bandekriminelle
Kriminalisering af deltagelse i kriminelle bander
Forhøjede straffe for volds- og seksualforbrydelser med mere
En ny sanktion: frihedsstraf
Dagens form for mængderabat ophæves
Gengangere skal straffes hårdere
Nye regler for prøveløsladelse
En undersøgelse af udlejning af fængselspladser i udlandet

Kilde: Kriminalvården

ANNONSE