Kommentar

Når Document vil være til stede i alle tre nordiske lande, har det en særlig grund: Der sker ting i vores lande, som har stor politisk betydning, ikke bare for det enkelte land, men for alle tre, da vi alle er ”sociale-demokratier” .

Vi er vidne til det ”sociale-demokratis” ødelæggelse af politikere, der formelt skulle repræsentere det.

Norge er et af verdens rigeste lande pr. indbygger med en oliefond på 14.000 milliarder NOK. Men det er ikke længere borgernes penge. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum taler om, at staten skal spare, og dem, der kommer til at mærke stramningerne, er skatteyderne. Budgetterne skæres ned, og folk skal betale mere i skatter og afgifter.

Samtidig siger finansministeren, at for at undgå, at økonomien overophedes, skal renten sættes op.

Det er det rene nonsens. Almindelige mennesker har det svært, der er ingen fare for, at de bruger for mange penge. De har dem ikke. Det er en hån af finansministeren at tale sådan. Han sparker dem, han har bragt i knæ.

ANNONSE

Danskerne kommer på ferie til Norge og stråler: Den danske krone er mere end 50 procent mere værd end den norske.

Det betyder, at nordmændene ikke har råd til at holde ferie i Danmark, vores yndlingsland. Sæt 50 procent på danske priser som er på norsk niveau og sund fornuft siger, at man bliver hjemme.

Dette er en kontrolleret valutapolitik. Et lands valutakurs bestemmes ud fra den statslige husholdnings solvens. Ingen stat er mere solid end den norske. Man taler om, at udlandet mister tilliden til regeringsførelsen: Men olie- og gasindustrien er endnu ikke lukket ned, og intet tyder på, at det vil ske. Norge er ikke kun batteriet for Tyskland, vi er garanten for, at tyskerne ikke fryser, og industrien løber rundt. Derfor vil gassen fortsætte med at strømme i en overskuelig fremtid.

Norden bliver alle presset af en grøn politik, der driver priserne i vejret og gør hverdagen svær.

Krigen i Ukraine blev ikke et samfundsløft for befolkningen, den blev elitens middel til dybere integration, på energi og grøn omstilling. Det sker på bekostning af befolkningen.

Hvor længe vil folk tåle presset?

Først var der immigration, ødelagte boligmiljøer og skoler, stigende kriminalitet. Så var der energiregningen.

Skal folk finde sig i at blive gjort til daglejere i det, der engang var deres eget land, med politikerne som herre, der kan barbere sig og stemme, som de vil?

Én ting kan slås fast: Vi er udsat for et gigantisk eksperiment: Befolkningsudskiftning og grønne omstillinger betyder et helt andet samfund. Nøgleord er, at den oprindelige befolkning bliver tabere.

Vil folk acceptere det?

Forståelse er afgørende.

Socialdemokratiet byggede på arbejdernes forståelse af, hvordan samfundet fungerede, og krav om at gøre det bedre. Det resulterede i politisk repræsentation og dermed magt og indflydelse.

Nu har de, der sidder i de politiske forsamlinger, oplevet, at de klarer sig godt uden vælgerne.

Vi må erkende, at politikerne, journalisterne og eliten er stukket af med staten og institutionerne. Folk bliver efterladt på perronen og ser toget forsvinde i det fjerne.

Vi skal gøre som ved forrige århundredeskifte: organisere nedefra. Vi skal sprede information om, hvordan tingene hænger sammen. Hvorfor nogle bliver rige og andre fattige. Den nye herskende klasse er eksperter i at appellere til pøbelens had til de rige. Dette er klassisk opdel og hersk.

Brug historie lærebogen. Eliten ved, hvordan man holder sig til en pøbel, de kan bruge til at skræmme. Vi må ikke bøje os for dette.

Medierne er nøglen til information, forståelse og handling.

På tyve år er Document vokset til at blive et spædt mediehus. Det er sket sideløbende med afviklingen af ​​socialdemokratiet. Essensen af ​​socialdemokratiet var fællesskab. Men når det skal omfatte hele verden, er det ikke længere et fællesskab.

Folk skal forstå, at disse tanker ikke faldt ned fra himlen. Nogen besluttede at bedrage befolkningen. Hvis du undrer dig, så tag et kig på de nye love om hadforbrydelser. I flere lande i Europa er det strafbart at sige, at der finder en befolkningsændring sted, selvom alle ser, at det finder sted. Vi har kun ét ord for dette: Totalitær.

Document har mulighed for at blive et nordisk medie, der tager kampen op mod de partier, politikere og journalister, der har stjålet demokratiet.

Det er vores!

Tage det tilbage.

Vi ønsker at komme i kontakt med mennesker, der deler vores vision om at genvinde fællesskabet gennem politisk kamp.

Document er i dag en netavis, med andre platforme som podcast og tv. Vi har fået flere lokale hold i Norge. Nu er det Sverige og Danmarks tur.

Vi tror, ​​at grunden til, at det står dårligt til, er, at folk ikke har fået et alternativ.

Hvis du vil bidrage, så skriv til

hans.rustad@protonmail.com

 

 

 

ANNONSE