Doc-TV

Møter med Document-folk i lokalforeningene gir ikke bare energi, men også inspirasjon. Vi er i dag ved et vendepunkt. (Det Steve Bannon kaller the fourth turning). De nihilistiske kreftene i Vesten arbeider på høygir og forsøker å rake til seg all makt og underlegge seg alle folk.

Deres største og farligste motstander er Kristus. Han står for alt det de er mot. Han vender hjertene så de ikke lar seg misbruke.

Norge er blitt avkristnet og de som har gjort jobben er stolte av det. De fortjener å bli kalt hedninger, for det er det de er. Det har ingen god klang i deres ører. De ser på seg selv som mer avanserte enn det gamle sidrumpa kristne Norge.

De merker ikke at det butter.

Det nye hedenskapet hyller ikke moderniteten. Det står for det postmoderne, hvor sannhet ikke finnes. De er derfor tolerante overfor islam. Men fanger ikke opp at muslimer ser dem som vantro, mens derimot kristne og jøder har en plass som Bokens folk. “Hedningene” vil bli presset fra to sider.

ANNONSE

Dette ser vi utspille seg i kampen for LGBTQ i den muslimske verden. Nå er det Saudi-Arabia som får pryl av Amnesty. De er tildelt fotball-VM og det synes ikke Amnesty går an.

Men Vesten spenner buen for høyt. De agerer på vegne av en minoritet innen en minoritet og har ikke dekning hverken ute eller hjemme.

Det hele er et korthus.

Hvis du setter pris på skogpoddene: Vipps oss på 13629. Alle bidrag hjelper.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

ANNONSE