Kunstbilde

Rogier van der Weyden (c.1400-1464).
Olje på eiketre, panelstørrelse fra venstre mot høyre 138 x 70 cm, 138 x 153 cm, og 138 x 70 cm. Alte Pinakothek, München.

Til venstre Marias bebudelse etter Lukas 1, 26-38, i midten de vise menns tilbedelse etter Matthaeus  2, 9-11, og til høyre fremstillingen i Templet etter Lukas 2, 22-39.

I midtpartiet har kunstneren også gjort bruk av stallen i Bethlehem, med okse og asen, som ikke er nevnt hos Matthaeus (oksen og asenet skal representere henholdsvis hedningene og jødene).

I høyre panel ser vi også, foruten Jesus, Maria, Josef, Simeon og Anna, også en grønnkledd kvinne som har likheter med noen av kunstnerens fremstillinger av Maria Magdalena, selv om teksten ikke gir noen holdepunkter for det.

ANNONSE

Læs også

Læs også