Kommentar

Danmark tabte med et brag i Qatar. Til gengæld er der ved at blive sat danmarksrekord i regeringsforhandlinger, som nu har stået på i tre uger.
Som DR’s politiske korrespondent, Christine Cordsen, forklarer, foregår der en armlægning mellem Socialdemokratiet og Venstre om mulighederne for en fælles regering, og der ser kun ud til at være småting, som ligger i vejen for et fælles regeringsgrundlag. Men begge partier har en interesse i at lade det fremstå, som om store principper står på spil. Det skriver Christine Cordsen dog ikke noget om.

Der er pengemangel i den offentlige sektor. Deri er der intet nyt, for det har der været i mange årtier, hvilket bl.a. skyldes, at politikerne kappes om at finde problemer, som skal løses. Det er sådan de vinder valgene. Den offentlige sektor vil altid være umættelig, og flere penge fører uvægerligt til krav om endnu flere. Næsten alle på Christiansborg er nemlig enige om, at alle problemer kan løses med penge.

Men som Cordsen fortæller, er det økonomiske råderum kun på 2 milliarder om året – altså en petitesse i forhold til de samlede offentlige udgifter på 1.272 milliarder i 2021, svarende til 50,8 pct. af BNP.

ANNONSE

Imidlertid skal der inden for råderummet findes penge til det ”demografiske træk”, der bl.a. skyldes, at der bliver flere ældre. Det betyder, at de offentlige udgifter alene af den grund skal vokse med 0,55 pr. år – altså mere end de 2 milliarder i råderummet.
Enten må man sætte skatten op eller finde besparelser, og det er næsten umuligt i den danske velfærdsstat. Tidligere ville Venstre afskaffe den tidlige folkepension, den såkaldte Arne-pension, som er Socialdemokratiets hjertebarn, men det har Jakob Elllemann opgivet. Han vil nemlig gerne i regering.

En beskeden del af de manglende penge skal efter planen hentes ved at pålægge landbruget en CO2-afgift, der naturligvis vil blive væltet over på forbrugerne i form af højere priser på mad. Men det skal vi være glade for. Det sker nemlig af hensyn til klimaet.

Der kan heller ikke pilles ved de 90 milliarder, som det årligt koster at lægge land til en kæmpemæssig befolkning fra den tredje verden. Tvært imod sysler de to partier med planer om at give flere penge til børnefamilier på kontanthjælp, ligesom der skal lempes på reglerne for familiesammenføring. Altså skal der yderligere fut på islamseringen.

Så kom ikke og sig, at S og V ikke udretter noget. De fortsætter ufortøvet i samme spor, som dansk politik har befundet sig i de seneste 50 år, og det er vælgerne godt tilfredse med.

Og for at mildne forhandlingsklimaet har Jakob Ellemann åbenbart opgivet at få Mette Frederiksen stillet for en rigsret på grund af hendes grundlovsbrud. Det er foreløbigt uvist, hvilken ministerpost han får til gengæld.

ANNONSE