Nyt

Jorden har sin egen måde at neutralisere CO2 på. En ny undersøgelse fra det prestigefyldte Massachusetts Institute of Technology (MIT) viser, at vores planet har en “stabiliserende feedback-mekanisme”, der virker over hundredtusinder af år, og som forhindrer Jorden i at blive ubeboelig.

Undersøgelsen er baseret på palæoklimatiske data om temperaturerne på Jorden gennem de seneste 66 millioner år.

A likely mechanism is “silicate weathering” – a geological process by which the slow and steady weathering of silicate rocks involves chemical reactions that ultimately draw carbon dioxide out of the atmosphere and into ocean sediments, trapping the gas in rocks.

Scientists have long suspected that silicate weathering plays a major role in regulating the Earth’s carbon cycle. The mechanism of silicate weathering could provide a geologically constant force in keeping carbon dioxide – and global temperatures – in check. But there’s never been direct evidence for the continual operation of such a feedback, until now.

En sandsynlig mekanisme er “silikatforvitring” – en geologisk proces, hvorved den langsomme og stabile forvitring af silikatsten involverer kemiske reaktioner, der i sidste ende trækker kuldioxid ud af atmosfæren og ind i havets sedimenter og fanger gassen i sten.

Forskere har længe haft mistanke om, at silikatforvitring spiller en stor rolle i reguleringen af Jordens kulstofkredsløb. Mekanismen for silikatforvitring kunne give en geologisk konstant kraft til at holde kuldioxid – og globale temperaturer – i skak. Men der har aldrig været direkte beviser for den fortsatte drift af en sådan feedback, indtil nu.

Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds (MIT)

 

ANNONSE