Kunstbilde

Axel Lindahl (1841–1906).
Albuminkopi fra glassplatenegativ, Nasjonalbiblioteket.

Den svenske fotografen Axel Lindahl skal i alt ha tatt rundt 3 000 bilder i tiden mellom 1884 og 1890 av norske motiver. De ble for det meste solgt gjennom Andvords papir- og kontor-rekvisita-handel på Stortorvet i Kristiania.

Både Nasjonalbiblioteket og Norsk Folkemuseum har betydelige samlinger av Axel Lindahls fotografier.

ANNONSE

Læs også

Læs også