Kunstbilde

Lars Hertervig (1830–1902).
Olje på lerret, 76 x 101 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Bildet er malt i tiden mellom at Hertervig reiste hjem fra Düsseldorf i 1854, og til han frivillig lot seg legge inn på Gaustad sykehus rett nord for Christiania, der han oppholdt seg fra 1856 til 1858, da han ble utskrevet som ikke helbredet. Han malte ingen bilder under oppholdet på Gaustad.

Bildet viser klart at Hertervigs stil – i motsetning til de to svenske malere Carl Fredrik Hill (1849-1911) og Ernst Josephson (1851-1906), som også fikk psykiatriske diagnoser – ikke endret seg fra hans tidligere verker. På denne tiden hadde han fortsatt tilgang til kunstmateriale av høy kvalitet.

De lærde er ikke helt enige om hva Hertervigs sinnslidelse egentlig besto i. Vi finner en atikkel her, som vi trygt kan regne med er skrevet av en høyt kvalifisert person.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Knæfaldet

Læs også