Kunstbilde

Charles Joseph Staniland (1838-1916)
Xylografi/trestikk, 22,2 x 29,9 cm, The Wellcome Collection, London.

Trykket er påført den følgende tekst:

The emigration of the Russian Jews – the doctor examining steerage passengers before their departure from Liverpool A scene on board the Guion liner “Wisconsin”, in the Mersey.

På grunn av pogromer og andre former for trakassering valgte mange russiske jøder å emigrere til USA. Rundt forrige århundreskifte nådde emigrasjonen store høyder, slik vi kan lese her. En av disse migrantene var Golda Meir (1898-1978), som ble Israels statsminister fra 1969 til 1974.

Xylografi, også kjent som trestikk, var i utstrakt bruk for illustrasjoner i bøker og andre publikasjoner inntil det ble avløst av andre teknikker.

Trestikket hadde den fordel at det tillot flere avtrykk enn andre grafiske metoder, og gjorde det mulig å trykke både tekst og illustrasjoner i én operasjon.

ANNONSE

Læs også

Læs også