Kunstbilde

Adolph Tidemand (1814-1876)
Penn og blyant på papir, 41 x 50 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

En litografisk reproduksjon av denne tegningen er inkludert i Norge fremstillet i Tegninger, en samling reproduksjoner etter kunstneres – både norske og utenlandske – gjengivelser av norske motiver. Verket kom i to utgaver, 1846-48 og 1853-55, og forleggeren var Christian Tønsberg (1813-1897) første utgave 1846-1848. og annen utgave 1853-1855. En elektronisk versjon finnes her.

Nederst til høyre opplyses det at denne litografien er trykket av W.Severin D.dorf.

Det sies at i tiden mellom 1820 og 1920 utvandret rundt 800 000 norske borgere til Nord-Amerika, og i forhold til folketallet var det en temmelig stor del av den totale befolkningen. Den norske andelen var nest størst, irske innvandrere i den samme perioden var de fleste, med rundt to millioner.

ANNONSE

Læs også

Læs også