Kunstbilde

Andreas Bloch (1860–1917)
Penn på papir, mål ikke oppgitt, gjengitt etter illustrasjon i Kitty Wentzels (1868-1961) selvbiografi Fra mitt livs karusell (1960).

Andreas Bloch fikk sin første utdannelse ved Knud Bergslien (1827-1908) malerskole i Kristiania i 1878–79. Her har han foreviget sin læremester i det han gir korreksjon til Gustav Wentzel (1859-1927), som også var elev ved den samme skole fra 1878 til 1880.

Kitty og Gustav Wentzel giftet seg i Paris i 1889, og ekteskapet varte til 1908. Etter eksmannens bortgang i 1927 skrev hun hans biografi, som ble utgitt i 1956.

Tegningen er åpenbart reprodusert etter en original med trykk på begge sider, og et godt tips for å unngå gjennomslag av trykket på baksiden er å legge noe helsvart bak originalen før man reproduserer ved fotografering, scanning eller kopiering.

ANNONSE

Læs også

Læs også