Doc-TV

«Hvorfor gjør ingen noe ..?» Når vi ser oss rundt i nåtiden, er det lett å miste motet. Mye ser så dystert ut og utviklingen ser ikke ut til å gå i riktig retning – i det minste ikke hvis du skal tro media.

Men vi skal ikke tro det media forteller oss, men det Gud forteller oss – og da er budskapet et helt annet. Den meldingen sier at alt, akkurat alt, er mulig. Men Gud vil ikke gjøre alt alene…

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

4. søndag i treenighetstiden

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Matt 9:35-38

ANNONSE