Kunstbilde

Prokopij Tsjirin, aktiv fra slutten av 1500-tallet til første halvdel av 1600-tallet.

Tempera og forgylling på tre, mål ikke oppgitt, Tretjakov-galleriet. Moskva.

Russisk titel: Икона Иоанн Предтеча – Ангел пустыни – Ikona Ioann prjedtjela, angel pustyni – Ikon av Johannes Døperen, engelen/budbringeren fra ørkenen.

Wikipedia-artikkelen foreligger bare på russisk, italiensk og fransk.

Prokopij Tsjirin nevnes ofte som en representant for Stroganov-skolen, men dette var ingen organisert gruppe, betegnelsen brukes om de ikonmalerier som den bemidlede Stroganov-familien bestilte og samlet. Det er antatt at det er denne familien som forbindes med matretten biff Stroganoff.

Johannes Døperen presenteres i evangeliet etter Marcus 1, 2-8 (DNB 1930):

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! – således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning.

Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

og noe mer utførlig hos Matthaeus 3, 1-12:

I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

Det er lett å se at kunstneren har tatt med øksen og treet i nedre høyre hjørne.

Den 24. juni er St. Hansdagen, og et ikon av Johannes Døperen er et selvfølgelig valg som Dagens motiv.

ANNONSE

Læs også

Læs også