Kopierede/fra hoften

En determineret gruppe, som også gør sig gældende på min facebook, forfægter den anskuelse, at krigen i Ukraine er Ukraines skyld. Den ukrainske regering er nazistisk og udgør en overhængende trussel mod Rusland. Den har allerede begået folkemord på sit russiske mindretal. Den amerikanske oberst, Douglas MacGregor, forklarer på TV, at præsident Zelenskij aldeles ikke er en helt, men en marionet. Obersten mener også, at de russiske tropper går frem med yderste forsigtighed for ikke at ødelægge noget, og at de ukrainske styrker bruger civile som skjold. Det er i så fald en krigsforbrydelse. I øvrigt kunne det hele være undgået, hvis Ukraine havde erklæret sig neutralt.

Det er vist en fair opsummering af kritikernes synspunkt.

Oprindeligt accepterede Putin NATO’s udvidelse mod øst, selv om han ikke brød sig om den. Men nu mener han pludselig, at NATO udgør en fare. Hvad mon der er sket i mellemtiden?

Han har aldrig lagt skjul på, at hans ultimative mål er at genoprette det sovjetiske imperium, men denne omstændighed synes ikke at gøre indtryk på de russofile. De har heller ikke overvejet, hvad der fik Polen, de baltiske republikker og flere andre af Sovjets tidligere lydstater til at søge optagelse i NATO. Disse stater må åbenbart have opfattet Rusland som en trussel, som de ønskede beskyttelse imod. Men vi kan altså sidde på sikker afstand og konkludere, at de tog fejl.

ANNONSE

Det må så også gælde de mange hundrede russere, der er blevet arresteret efter at have protesteret mod Putin. Hvorfor kan de ikke indse, at Zelenskij er en krigsmager, som Putin er i sin gode ret til at eliminere? Og hvorfor har Putin indført drakoniske censurlove, der skal forhindre russere i at ytre sig og få informationer om krigens gang? Hvorfor har han lukket uafhængige nyhedskanaler, hvis han har retten på sin side?

Tilbage til spørgsmålet om Zelenskij som marionet. Hvis det er tilfældet, må der være nogen, der styrer ham, og hvem er det? Er det USA eller NATO, der gør alt for at undgå at blive direkte indblandet i krigen, mens Zelenskij dagligt anråber dem om hjælp? Er det Joe Biden, der finansierer den russiske krigsførelse ved at indkøbe russisk olie?

Så mange spørgsmål.

ANNONSE