Kultur

Andras Schiff spiller Preludium og fuge i Ess-dur BWV 879, fra annet bind av Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Das wohltemperierte Klavier, 1740-42.

ANNONSE

Læs også

Læs også