Doc-TV

Documents oppgave er å belyse samtidens mange paradokser. Så lenge vi anstrenger oss og gjør dette på en ærlig måte, godtar folk uenighet.

Tiden er full av paradokser. I Canada var det innført unntakstilstand og Trudeau beskyldte truckerne for å assosiere seg med nazister og rasister. Denne stemplingen og de vidtgående fullmaktene ble nesten ikke nevnt i hovedstrømsmediene. Da Putin rykket inn i Ukraina sa han det var for å denazifisere landet. Det synes medier og politikere var hårreisende, hvilket det var. Men de unnlot å reagere på Trudeau. Han er en av the good guys og skal nå til Europa.

For oss er det alle vinkler som kaster lys over situasjonen. Trudeau er ikke Putin, men han slo inn på en autoritær vei som kan assosieres med Putins styre.

Vi vil bare ha frem sannheten.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

ANNONSE