Kommentar

Breivik er blevet en del af venstrefløjens narrativ om at ondskaben findes på højre fløj. De konstruerer en forbindelse fra Trump til Utøya. Se bare! Det er en fordummelse og banalisering af ondskaben. Men den siger noget om det intellektuelle niveau blandt venstrefløjen. Det er faldende. Det vigtigste er at vinde. Hvordan spiller ingen rolle.

Helt siden myrderierne har establishmentet arbejdet for at 22. juli skulle indgå i en fortælling om hvor det kan føre hen, hvis man vil stå op for sit eget land og eget folk. Ved at koble nationalsindede til højreekstreme har man forgiftet det politiske ordskifte.

Afskrækkelsen har virket et par årtier, men er nu ved at fortabe sig.

Breivik kan man ikke bruge mere. Den person, der optrådte i retten tirsdag, var en totalt lost person. Anklageren ville gerne høre en fortælling om at han blev radikaliseret af bloggere og skribenter. Men Breivik var ikke med på fortællingen.

ANNONSE

Det var ikke bloggere der havde radikaliseret ham. Det var naziorganisationen Blood & Honour. Han var blevet deres redskab og havde handlet på ordre. Selv var han uden vilje.

Han bad retten om tilladelse til at hoppe af, for bare senere at indrømme at der var ingen i Blood & Honour der kendte til ham. Blood & Honour var bare et andet navn for Knights Templar, oplyste han og dermed var cirklen slutte, præcis som under retssagen: Breivik påberåber sig en organisation som ikke findes. Alt fortaber sig i drømmerier.

Til mediernes store skuffelse.

Medierne leder efter en rationalitet i Breiviks udlægninger. De udelader hans ”non sequiteurs”, hans usammenhængende selvmodsigelser.

Det begyndte de med allerede efter den første judicielle observation, den der konkluderede at han er paranoid schizofren. Hvis den blev lagt til grund ville han måtte dømmes til forvaring. Det var politisk uacceptabelt for venstrefløjen, der fik sin vilje efter en ny judiciel observation.

Breivik blev dømt til 21 år, med 10 års forvaring. Det betyder at han kan anmode om at blive prøveløsladt efter 10 år.

Det vil han selvsagt ikke blive. Breivik vil komme til at dø i fængsel. Men han har ret til det politiske teater han i dag opførte og det er en stor belastning, for de efterladte og en nation der ikke har haft styrke til at differentiere mellem massemord og ideologi.

Breivik giver selv indspil til at forstå. Han sagde i dag at han begik drabene som en ”false flag-operation”, for at ramme kontrajihadister. De er noget andet end nationalsocialister. Men at det er forskel på kontrajihad og nationalsocialister formår medierne ikke at forstå.

Eller: De vil ikke.

ANNONSE