Kunstbilde

Guido Reni (1575-1642).
Olje på tre, 77 x 51 cm, Museo del Prado, Madrid.

Siste gang Jesu mor Maria uttrykkelig nevnes i de nytestamentlige tekster. er i Apostlenes gjerninger 1, 13-14 (DNB 1930):

Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus’ sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn; alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

På bakgrunn av Marias sentrale posisjon i både de katolske og ortodokse kirkesamfunn, er det kanskje ikke så merkelig at det har dannet seg legender om hennes senere liv, bortgang og himmelfart.

Maleren Guido Reni kom fra en musikalsk familie, og i dette bildet finner vi flere musikkinstrumenter gjengitt, to portativer (bærbare pipeorgler), lutt, fiolin, blokkfløyte og trekkbasun.

Musikken kan kanskje ha vært noe i retning av dette:
ANNONSE

Læs også

Læs også