Kommentar

Bidens hus i Greenville, Delaware. Biden praler med at han er den senator der har haft lavest indtægt i Kongressen. I virkeligheden er han stenrik på korruption.

En ny form for feudalisme er ved at komme over den vestlige verden. En elite af milliardærer, medier og politiske eliter gør alt, hvad de kan for at knuse middelklassen. Kun dem, der sværger loyalitet overfor den ophøjede stat, værdsættes.

Feudalisme i Europa opstod som en nødløsning, efter at romersk hegemoni kollapsede i dekadence og forfald. Parallellerne til den nuværende situation er slående. Romerriget mistede sin vilje til magten, og befolkningen blev dopet af brød og cirkus. Nu er vores civilisation i opløsning, og det fejres i gaderne.

Vores civilisation begår selvmord, og jubelen slutter aldrig. Fordi, som L’Oreal udtrykte det i reklamen: Fordi vi fortjener det. Forsvaret fyldes op af kønskvoterede genderrådgivere og specialister i kritisk raceteori, politiet bekymrer sig ikke om de svære opgaver. Hverken lærere eller journalister glæder sig over sandheden.

ANNONSE

Les også: NATO kollapser i Afghanistan, satser på genusteori og vaksinetvang

De historiske spor efter feudalismen er synlige i hele Europa, men ikke så meget i Norge. I Norge har vi ingen landsbyer på bjergtoppe, og de maleriske landsbyer, vi besøger i Italien og England, tiltaler os. Men landsbyernes historie er en historie om undertrykkelse og frygt.

Under det romerske imperiums styre og kontrol blev gårde og slotte bygget på fladt land, hvor det var let at udnytte jorden. Trygheden sikrede en stærk statsmagt og de romerske legioner.

Men efter sammenbruddet forsvandt sikkerheden. Lokale feudale herrer byggede borge og tvang befolkningen ind i landsbyer, bag mure. På denne måde kunne man kombinere to forskellige mål. For det første blev det lettere at beskytte befolkningen mod pirater og slavehandlere i et samfund uden lov og orden.

For det andet blev det lettere for de stærkeste at kontrollere og overvåge deres undersåtter. Mange tidligere frie mennesker valgte at sælge sig selv til slaveri for at opretholde sikkerheden. Denne situation gentages i dag gennem de altomfattende velfærdsstater, hvilket betyder, at færre og færre mennesker er i stand (eller villige) til at forsørge sig selv og deres familier.

Les også: Velferdsstaten: Utopien som endte opp som en selvmordspakt

Norge havde en topografi, der gjorde det svært at kontrollere befolkningen. Vi boede på hver vores grund og omgikkes den nærmeste nabo, et par kilometer væk. Dette er grundlaget for den egalitære, norske folkesjæl.

Men vi slipper ikke for den nye feudalisme. I dag bygges “landsbyer” over hele landet, men vi kalder det slumkvarterer eller ghettoer. Selv små byer som min gamle hjemby Jessheim ligner en betonjungle. Familier med eget hus skal flås.

Middelklassen er utålelig for vores politiske ledere: Politikere elsker milliardærer og alle, der er afhængige af statens gunst. Middelklassen er et irriterende hår i suppen. Uafhængige mennesker, der klarer sig selv, er uønskede. Derfor skal ejendomsrettigheden angribes, og vi ikke -statslige mennesker skal overvåges, straffes og foragtes.

Bilen symboliserer frihed, og brugen af den skal derfor straffes. At bebo sin egen ejendom skal være foragtet. Alle skal bo sammen i klynger, maksimalt 12 minutter væk fra offentlig transport. Nøgleordet er “kollektivt”. Det handler om et falsk, påtvunget samfund. Ikke frihed, ikke uafhængighed. Det er det, vores ubrugelige ledere kalder frivilligt arbejde: At udføre tvangsarbejde for andre uden nogen form for gensidighed.

Feudalismen, der opstod efter Romerrigets fald, var tredelt: eliten var delt i to, adelen og kirken. Disse balancerede hinanden til en vis grad, men undertrykkelsen af ​​folket var de fælles om.

Balancen er ved at forsvinde. Kirken har begået et spektakulært selvmord og virker mere optaget af Satan (islam) end af Jesus. Medier, intellektuelle, den førte politik og kirken er en del af den nye eliteenhed, der foragter folket.

Opdelingen i tre er blevet todelt: Overklasse, middelklasse og lavere klasse er blevet erstattet af de foragtede og dem, der foragter. Som VG skrev for et par år siden: Et flertal af europæerne er ekstremister.

Ekstremist betyder, at man ikke glæder sig over ødelagte samfund, voldtægter på samlebånd, diskrimination, multikultur (hvilket betyder ingen kultur) og skyhøje elregninger. Løfterne om øget boligstøtte hjælper ikke middelklassen, der udover sin egen elregning også får regningen for alle immigranterne og andre, der ikke forsørger sig selv og deres familier.

Ekstremist betyder, at man stadig mener, at antallet af køn er præcis to, og at BLM er en voldelig pøbel, der fortjener at sidde i fængsel, ikke at blive rost. Ekstremist betyder, at man mener, at alle mennesker skal behandles ens, uanset race, religion eller kønsforvirring.

Når politikere fra næsten alle partier taler om at “hjælpe de udsatte” og “øge boligstøtten”, spytter de i ansigtet på os almindelige arbejdere, vi der rent faktisk finansierer hele ordningen. Min foragt for sådanne politikere er ubegrænset, især når jeg ved, at venner og bekendte, der tidligere klarede sig fint, får elregninger, der overstiger et femcifret beløb om måneden.

I et offentligt dokument, Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, , ser vi den nye feudalisme udspille sig. Konspirationsteoretikere vil sandsynligvis få vand på møllen ved følgende sætning:

”Planlægningsperioden er frem mod 2030.”

Som Bond -skurkene plejer at sige: I 2030 ejer du ikke noget, og du er glad.

Artiklen fortsætter
 

Slagordet” Building Back Better” spreder sig som skidt blandt den snakkende klasse af urealistiske politikere. Realiteterne er skrevet med småt i en regional plan for hovedstadsregionen.

Planen lægger op til en mere koncentreret udbygning og større fokus på offentlig transport, cykling og gangstier.

Vi bliver klemt sammen i enklaver, overvåget af intelligente køleskabe og nægtet bevægelsesfrihed.

Hvis alle aktører følger op på planen inden for deres ansvarsområder, får regionen en stor mulighed for at nå fælles mål.

Hvad er de fælles mål? Har du været med til at stemme om et sådant fælles mål? Ved du, hvad disse mål er?

Udbygningsmønsteret skal være arealeffektivt baseret på principper for multi-core udvikling, bevarelse af grønne arealer og den overordnede grønne målsætning.

??????

En vigtig forskel fra den nuværende udvikling er en stærkere koncentration af vækst i boliger- og arbejdspladser i nogle prioriterede vækstområder (80-90%) og en tilsvarende klar begrænsning af spredt vækst uden for disse områder (vedligeholdelsesvækst på 10-20%).

Enklave, overvågning og annullering af ejendomsrettigheder. Hvis du ejer en gård en halv time fra den nærmeste togstation, får du muligvis ikke tilladelse til at bygge et hus til dine børn på din egen grund. Selvom den nærmeste nabo bor en kilometer væk.

Fordi vi skal bygge “levende byer”, gerne uden biler. At dette er umuligt er naturligvis uinteressant for klimasekten. For i deres verden er en pulserende by fuld af Starbucks og MacDonald’s, der lydigt følger EU -direktivet om ikke at bruge sugerør. Al magt i de foldede hænder og man bøjer sig for milliarderne.

Vækst bør have forrang for beskyttelsen af ​​landbrugsområder og regional grøn struktur i prioriterede vækstområder.

Selvforsyning sluttede 1980. I USA får befolkningen at vide, at de ikke skal have så høje forventninger. Har du ikke adgang til elektricitet, mad og andre luksusvarer? Stop med at hyle!
Angrebene på den personlige bevægelsesfrihed fortsætter uformindsket.

Byområderne har meget begrænsede muligheder for at rumme flere personbiler.

Selvfølgelig, da tusindvis af parkeringspladser fjernes, og hele kvarterer er malet røde for at gøre plads til cyklen.

Byområderne vil vokse hurtigere end i dag, fordi offentlig transport her er særlig stærk i kapacitet og konkurrencedygtighed. Væksten vil hovedsageligt finde sted langs jernbane- og metronetværk.

Lige nu: Nordmænd flygter fra Oslo. Men stadig oplever byen vækst. Ikke økonomisk vækst, men befolkningstilvækst. Problemet er, som nogle ser det, at der ikke kommer flere nordmænd i Oslo. Vækst er udelukkende baseret på immigration.

Dette passer perfekt ind i den nye, feudale tankegang, hvor staten betaler folk for ikke at arbejde, mod at de stemmer korrekt ved det næste valg. En metode, der er perfektioneret i det amerikanske system under Biden -regimet. Middelklassen skal udryddes, så vi opnår en Brave New World bestående af Eloi’s og Morlock’s.

Men Eloi’s som Biden, Solberg og Støre skal huske, hvad Morlock spiser. Alle revolutioner ender med at fortære sine egne børn.

Planen skal bidrage til, at de nationale og regionale klima- og miljømål opfyldes, herunder at al trafiktilvækst skal være på cykel, til fods og med offentlig transport.

Det grønne hysteri er umuligt at undslippe. Vores nationale og private økonomi skal ødelægges, uanset konsekvenserne, uanset mangel på effekt. Det er selve arvesynden, vi skal straffes for: den frygtelige kriminalitet, vi er skyldige i ved at skabe et velfungerende samfund.

Der bliver truffet foranstaltninger til at håndtere en stærk fremtidig befolkningstilvækst.

Oprindelige norske borgere får nærmest ingen børn. Så en stærk fremtidig befolkningstilvækst kan kun ske gennem masseindvandring.

Bydele i Oslo og Akershus udvikles med kvalitet og indhold ved at se en økonomisk, social, fysisk og kulturel udvikling i kontekst.

Mener du ydmygelse, voldtægt, terror, kebabnorsk, splittelse, stigende fattigdom, utryghed, økonomisk katastrofe, nyracisme, wokeness, dumhed og denationalisering? Jeg aner det ikke, men co2 udslippet vil blive halveret, så det bliver nok godt.

Det vil være afgørende at sikre både, at store transportinvesteringer følges op af koncentreret byudvikling, og omvendt, at koncentreret udbygning af byer vil blive udstyret med offentlig transport med høj kapacitet.

Vi imødekommer boligbehovet bedst ved at bygge flere lejligheder.

Vi skal stuves sammen i sjælløse betonklodser, fordi det dermed bliver lettere at transportere og kontrollere os. Eller: For at gøre det lettere at transportere og kontrollere os, skal vi opbevares sammen i betonkoldser. Hønen? Ægget? Hvem bekymrer sig, det ender alligevel med at blive en æggekage.

Alle skal bidrage, skriver planlægningsafdelingen. Men føler du dig som en medspiller i dette spil? Eller føler du dig som brik i et spil?

Facebook og andre sociale medier har allerede gjort det lysende klart, at vi ikke længere er kunder, men salgsvarer. Vores myndigheder følger trop. Vi er tal bestående af 0 og 1, rene data, der kan skaltes og valtes rulles med. Vi reduceres til noget binært, noget inkompetente politikere er i stand til at håndtere. Vores egenværdi som mennesker er ikke længere vigtig for den iskolde elite.

”Almindelige mennesker,” siger Støre. Han mener ikke dig, der går på arbejde og forsøger at forsørge familien. Støre taler ikke om campister, sygeplejersker eller det nyeste påfund, den norske murer. Du ved, The Deplorables. “Almindelige mennesker” beskæftiger sig ikke med sådan noget pjat. Almindelige mennesker er enten tyranniske og politisk korrekte, eller de er afhængige af den nye Gud: staten.

Men belønningen kommer i form af en ”enklere hverdag”. Vi skal nedsætte farten, vi skal stoppe med at tænke. Vi skal cykle og gå, ikke eje noget og være ”lykkelige”. Men det betyder reelt ikke lykkelige, det betyder føjelige, lettere at håndtere, chikanere, undertrykke, beskatte.

Højt kvalificerede job vil blive skabt gennem “oprettelse af offentlige virksomheder”. Læs den sætning igen.

I denne artikel vil jeg kun se på et eksempel på, hvordan den nye feudalisme ødelægger historiens mest succesrige samfund. Men man må ikke glemme, at vi som enkeltpersoner bærer et stort ansvar her.

Faktisk lader vi Facebook styre vores tid. Det er os, der stemmer på partier af gammel vane. Det er os, der holder kæft for at slippe for problemer. Det er os, der lader vores børn blive hjernevasket i folkeskolen, og af NRK Super.

Læs også: Kampagne: NRK Supers klimaserie trues af anmeldelse

Det er muligt at vælge en anden vej. Vi kan lære vores børn at tænke kritisk. Personligt lærer jeg mine børn ikke fuldt ud at stole på nogen, inklusive mig selv. Undersøg, læs lektien, træf dine egne konklusioner. Fæld ikke tårer, hvis nogen siger, at du er dum. At klynke er meningsløst og kontraproduktivt.

Så selv for en pessimist som mig vil det være utilgiveligt at give op. Man skal stole på Pippi, som hver gang hun stod over for en umulig og ukendt opgave sagde følgende (jeg omskriver):

Jeg har aldrig prøvet dette før, så det går nok godt!

 

Oversættelse Karsten Søberg

 

 

Køb Lars Hedegaards nye bog her!

ANNONSE