Doc-TV

I Journalistisk Venstrepartis forsvar for SV og Audun Lysbakken kunne man ane den samme ideologien som nå rir USA: Det er marxistisk-inspirert maktpolitikk hvor det kun handler om makt og kontroll. Klimasaken er en glimrende sak å kreve underkastelse på. Det er alle Saken over alle saker. Med den kan man kreve full underkastelse, ikke bare under klima, men også flytende kjønnsteori, kritisk raseteori, fordelingspolitikk osv. Siden det står om jordas fremtid kan man kreve nesten hva det skal være av folk, og det er det man forbereder folk på med stadig steilere krav til utfasing av den fossile økonomien. Intet offer er for stort.

Pandemien kom som en gavepakke og ble loset rett inn i dette paradigmet: Her sto befolkningens helse på spill og det ga rett til å konfiskere menneskenes kropp, til beste for andre.

Det er liten eller ingen diskusjon om denne autoritære politikken. Motstanden er sterkest i USA. Tross alt stemte 74 millioner på Trump. Det plager Biden-regimet som vil knekte dem. Det gjør de med vaksinetvangen. Norske velgere aner ikke noe om hvor hard kampen i USA er.

ANNONSE

Vi fikk et pust av den med Lysbakkens sorti fra Hurdalsjøen og medienes opphausing av SVs mandat fra velgerne.

Dette viser at ytre venstre og Journalistisk Venstreparti er innstilt på samme frekvens som sine kolleger i USA.

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Følg oss på Odysee!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

ANNONSE