Kultur

Domenico Scarlatti (1685-1757) skrev minst 555 sonater, selv kalte han dem Essercisi (øvelser), for tasteinstumenter. Fra 1729 til sin bortgang var han bosatt i Spania – og det kan ikke utelukkes at han også fant inspirasjon i spansk gitarmusikk.

Denne sonate er nok opprinnelig tenkt for cembalo, men her spiller Ana Vidovic den på gitar.

For sammenligningens skyld – Vladimir Horowitz spiller det samme i et konsertopptak fra 1968.
ANNONSE