Mellemspil

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) hadde innledningsvis idéer om å omarbeide Molières komedie Le bourgeois gentilhomme (Den borgerlige adelsmann, 1670) med scenemusikk, og dertil en liten opera – Ariadne auf Naxos – som et spill i spillet. Richard Strauss (1864-1949) skrev scenemusikken mellom 1911 og 1917 – men det viste seg at en fullstendig produksjon ville bli alt for kostbar og langvarig. Så det endte med at både operaen og scenemusikken ble skilt fra hverandre som selvstendige verk. Scenemusikken ble utgitt som en orkestersuite, opus 60, med i alt ni satser.

Vi hører den syvende satsen, Auftritt des Cléonte, med musikk etter Molières samtidige Jean-Baptiste Lully. Chamber Orchestra of Europe spiller under ledelse av Vladimir Mikhajlovitsj Jurovskij.

ANNONSE