Nyt

Tyrkia importerer tusenvis av IS-krigere til Syrien og Irak for at de skal bekæmpe kurderne og tjene tyrkiske interesser, sier sikkerhedskilder til Breitbart. Menneskerettighedsgrupper som ivrede for at hente IS-forældre “hjem” har overset muligheden for at de ville blive reaktiveret.

Turkey has been working to bring thousands of Islamic State fighters to the region to launch campaigns in Iraq and Kurdish regions along the Syria-Iraq border, according to informed Middle Eastern defense officials. (..)

Turkey has been working to bring thousands of Islamic State fighters to the region to launch campaigns in Iraq and Kurdish regions along the Syria-Iraq border, according to informed Middle Eastern defense officials.

Storyen i Breitbart har dateline Tel Aviv og israelske tjenestemænd er næppe happy ved udsigten til en ny hellig krig.

The officials finger Turkish intelligence and military personnel as helping to facilitate a resurgence of IS to essentially work as proxies to attack Kurdish positions and pressure the West and regional actors into supporting Turkish interests in Syria. Some of the IS fighters are coming from camps inside Turkey where forces tied to Turkey have helped facilitate training, the officials said.

Embedsmændene udpegede tyrkisk efterretningstjeneste og militært personale til at hjælpe med at lette en genopblomstring af IS for hovedsageligt at arbejde som agenter for at angribe kurdiske positioner og presse Vesten og regionale aktører til at støtte tyrkiske interesser i Syrien. Nogle af IS -krigere kommer fra lejre inde i Tyrkiet, hvor styrker knyttet til Tyrkiet har hjulpet med at udføre oplæring af IS-krigerne, sagde embedsmændene.

Turkey strongly opposes an independent Kurdish entity in Syria and has reportedly been pushing for control of a 20-mile deep buffer zone extending into northern Syria, arguing that only Turkey can ensure security in the area where Kurdish forces currently maintain autonomous zones. Any escalating clashes between IS and Kurdish forces could strengthen Turkey’s argument that only it can impose law and order in those zones.

Tyrkiet er stærkt imod en uafhængig kurdisk om i Syrien og har angiveligt presset på for at kontrollere en 20-mile dyb bufferzone, der strækker sig ind i det nordlige Syrien, og argumenterer for, at kun Tyrkiet kan sikre sikkerhed i det område, hvor kurdiske styrker i øjeblikket opretholder autonome zoner. Enhver eskalerende sammenstød mellem IS og kurdiske styrker kan styrke Tyrkiets argument om, at kun det kan pålægge lov og orden i disse zoner.

However, the defense officials pointed out that it is Turkey that has been supporting extremists, especially dangerous Islamic fighters under the banner of IS.

Forsvarsembedsmændene påpegede imidlertid, at det er Tyrkiet, der har støttet ekstremister, især farlige islamiske krigere under fanen IS.

EXCLUSIVE – Defense Sources: Turkey Aiding Islamic State Resurgence After Trump Devastated Caliphate

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE

Mest læst

Knæfaldet