Doc-TV

Helena Edlund har tjenestegjort med ISAF i Afghanistan og det var naturlig å stille spørsmålet: -Hvorfor falt Kabul? Nå står Kabul for noe mer enn bare den afghanske hovedstaden. Ordet er blitt et symbol på Vestens mislykkethet og det har fått en illevarslende klang.

Afghanistan har kommet til Vest-Europa. Bare i Sverige er det rundt 70.000 afghaner. Selv kong Harald sa at nordmenn kommer fra Afghanistan.

Virkelig? Tør vi ikke innrømme forskjellene, selv når de er så tydelige?

Afghanistan er ikke noe land, det er en samling stammeområder. Er Vest-Europa i ferd med å anta trekk som minner om Afghanistan? Med klansystemer, parallelle strukturer, undergrunnsøkonomi, kriminalitet i ukjent skala. I Stockholm er det 250 oppklarte drap. Det er et nesten ufattelig tall. Document ønsker å bringe de nordiske land tettere sammen. I dag sa Center-leder Annie Lööf at demokratiet er truet i Vesten, av “indre fiender”. Dette er det scriptet som går igjen. Mistenkeliggjøringen er generell, men skaper den uro. En leser skrev i dag og fortalte at han var blitt oppringt av politiet som hadde fått en bekymringsmelding av Kripos. Han hadde skrevet ting på nettet som ikke var bra. Hva da? Nei, det fikk han ikke svar på. “Hat” kanskje. Men hva er det?

Vi har kommet ganske lang på veien mot svenske tilstander, helt på egen hånd.

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Følg oss på Odysee!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

ANNONSE