Doc-TV

Vanetenking og vanespråk gjør at vi ikke reagerer på ord som avkristning. Det står kanskje for noe vi beklager, men er uunngåelig, virker det som. Men hvis vi går nærmere ser vi at det som skjer i dag er noe kvalitativt nytt: Det er avguderi. En aktiv motarbeidelse av det første bud. Et forsøk på å tilrane seg herredømme over menneskenes hjerter.

De som går i bresjen for avguder gjør dette på en bydende måte: De vil at du underkaster deg. Du stilles overfor et ultimatum.

Mer og mer av dagens politikk minner om et slikt ultimatum.

Menneskene må ta et valg. Har det noe å falle tilbake på?

Vi ser på historiens forløp: Det vår kultur bygger på har sin begynnelse i Mesopotamia, da Abraham fikk et bud om å bryte opp.

Vi har tekstene som ble til Bibelen, vi har den greske kulturarven og den romerske. Nøkkelen er språket. Eller som Augustin fikk beskjed om: Ta og les!

Det har aldri vært lettere å finne frem til tekstene.

Likevel har vi fart vill.

Hvordan finner vi tilbake?

Videoen er klar så fort den er ferdig prosessert på Rumble. Følg oss der!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

ANNONSE