Kunstbilde

El Greco (1541–1614)
Tempera og forgylling på tre, 61,4 × 45 cm, Maria Himmelfartskatedralen i Ermoupoli, Syros.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Dominikos Theotokoupolos) som han alltid signerte sine bilder, var født på Kreta, som den gang var underlagt republikken Venezia. Han fikk sin første utdannelse som ikonmaler i den byzantinske stil. I 1567 kom han til Venezia, og ble kjent med de venezianske mestere, spesielt Tizian og Tintoretto, som fikk avgjørende innflytelse på hans senere stil. I 1570 opprettet han sitt eget verksted i Roma, inntil han i 1577 slo seg ned for godt i Toledo i Spania. I ettertiden er han kjent som El Greco – Grekeren.

I forgrunnen sovner Maria inn omgitt av venner og apostler, skikkelsen med glorie som bøyer seg over henne, kan ikke være noen annen enn Jesus som henter sin mor hjem, og øverst stiger Maria til himmels omgitt av engler.

Jesu mor er omtalt i alle de fire kanoniske evangelier, og den siste gang hun nevnes er i Apostlenes gjerninger 1, 12-14 (DNB 1930).

Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus’ sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn; alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Ut over omtalene av Maria i NT, finnes det en del apokryfer og legender av til dels betydelig senere dato.

En katolsk fremstilling av innsovningen og himmelfarten – og ikke minst med usikkerheter i den forbindelse – finnes her.

Siden 1950 er Marias legemlige himmelfart et offisielt dogme i den katolske kirke, men tradisjonen antas å være like gammel som kirken selv.

ANNONSE

Læs også

Læs også