Kommentar

Der vil komme en dag, hvor de, som afviser at behandle deres patienter, vil blive draget til ansvar, skriver Nicole Delépine (ND), for det sker nu i Indien, hvor en repræsentant for WHO er sat under anklage. Det oplyser avisen L’Observateur du Maroc. Derved ser ud til, at Indien vil blive det første land, som rejser sag mod en forsker fra WHO for at have frarådet brugen af præparatet Ivermectin til behandling af Covid-19. Sagen rejses af Det indiske advokatsamfund (IBA).

Den 25. maj d.å. indledte IBA retssagen mod WHO’s indiske chefforsker Soumya Swaminathan, som blev anklaget for at have forårsaget indiske borgeres død ved at vildlede dem om det medicinske præparat Ivermectin. :

Anklagen lød på, at forskeren havde skrevet en vildledende tweet, som den følgende dag fik staten Tamil Nadu til at fjerne brugen af Ivermectin, som ellers var blevet anbefalet af de indiske sundhedsmyndigheder, som anså omtalte præparat for effektivt mod covid-19. Hvis Dr. Soumya Swaminathan bliver kendt skyldig, kan han risikere dødsstraf eller fængsel på livstid. 

ANNONSE

Før vaccinationerne blev taget i brug var Indien et land, som havde den bedste kontrol over covid krisen takket være behandling med præparatet Chloroquine og havde dermed en dødelighed, som var 12 gange lavere end dødeligheden i Frankrig. 

Men vaccinerne var kommet ud, og landene begyndte nu at vaccinere deres befolkningerne og droppede den tidligere behandling. Dette gjaldt også Indien, hvorefter landet, der før havde haft styr på krisen, oplevede en brat stigende dødelighed.   

Advokat Dipali Ojha, formand for det Indiske Advokatsamfund har besluttet at føre strafferetssag mod Dr. Swaminathan for skyld i dødsfald som følge af mangel på behandling. Anklagen mod Swaminathan lyder på, at han har benyttet sin position som myndighedsperson til at tjene særlige lukrative interesser hos vaccine industrien. 

Det effektive lægemiddel Ivermectin, der anvendes som antiparasit præparat, bruges i flere lande, hvor det er billigt og populært mod bla. malaria.

Men WHO og Food and Drug Administration godkender stadigvæk ikke Ivermectin, for hvis de anerkendte dette  præparat mod covid-19, måtte  markedsføringsreguleringen inden for sundhedsindustrien ændres, og det handler her om penge i den store skala. Hvorom alt er så står krigen om brugen af Hydroxychlorokin, som vi har hørt om længe, og nu også om brugen af Ivermectin. Man kan undre sig længe og ofte over, at to præparater, som beviseligt har en helbredende effekt på covid-19. er trukket af markedet i EU og så vidt  jeg ved også i flere stater i USA. 

Som nævnt har mange læger og forskere erfaring med disse præparaters effektivitet, og det hævdes, at de provinser i Indien, som har anvendt dem, har opnået langt bedre resultater med langt færre dødsfald ifm covid-19 end de provinser i Indien, som ikke har brugt Hydroxychlorokin eller Ivermectin.

Ifølge Deléphine var der i Delhi, i Uttar Pradesh, i Uttarakhand og i Goa et fald i dødeligheden med henholdsvis 98% 97%, 94% og 86%. Til gengæld er antallet af smittede eksploderet i Tamil Nadu, som har valgt ikke at bruge Ivermectin, hvor dødeligheden nu er tidoblet og er den højeste i Indien.

I provinsen Uttarakhand var der som nævnt et hurtigt fald både i tilfælde af smittede og døde blandt dem, som fik udskrevet Ivermectin, hvilket skemaet skulle vise.

Retfædighed kan synes at være en svær størrelse at have med at gøre, men den optræder dog med mellemrum efter mange sværdslag.

Således var det et klassisk argument blandt de nazi kriminelle at frasige sig deres personlige ansvar og påberåbe sig, at de bare handlede efter ordrer, hvorfor de ikke mente at kunne være skyldige eller ansvarlige. Men som bekendt gik det dem en del anderledes.

Vi har læst om Nürnbergprocessen i 1947 mod SS lægerne, som foretog eksperimenter på fangerne bla. med vacciner. I dag får vi så at vide, jf. Deléphine, at dette stykke historie officielt afvises som et argument for forbud mod eksperimenter med mennesker med den begrundelse, at det hører fortiden til og ikke længere har juridisk værdi. Jamen er det ikke fantastisk?! Siden hvornår er det blevet lovligt at eksperimentere med mennesker? Ingen galdskab bør længere kunne forbavse os, men jeg vil trøste mig med, at jeg indtil videre ikke har hørt den slags tågesnak i Danmark. Under alle omstændigheder blev lægerne hængt såvel som de journalister, der blev betragtet som medskyldige i de kriminelle medicinske eksperimenter, hvor fangerne blev injiceret  med farlige stoffer.

Hvad angår den juridiske værdi af Nürnberg kodekset har World Medical Association, som samler læger fra hele verden, bekræftet den etiske værdi af Nürnberg kodekset og understreget dets internationale juridiske værdi ved Oviedo-konferencen. (Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og menneskers værdighed med hensyn til anvendelsen af ​​biologi og medicin som et internationalt instrument, der sigter mod at forbyde misbrug af innovationer inden for biomedicin og beskytte den menneskelige værdighed)

Denne pagt er juridisk bindende for alle de stater, som har underskrevet den.

Men mon vi ikke kan slutte, at magtens immunitet aldrig er nogen garanti. De aktuelle politikere, læger og ministre, som næppe er begejstrede for udsigten til en retsforfølgelse, burde nok handle med omtanke.

Vaccinerne mod covid-19 eksisterer for mig at se kun eller især, fordi magthaverne er underlagt Big Pharma og derfor nægter behandlingen med de ovenfor omtalte præparater, og det er absurd.

Ja, den aktuelle situation forekommer mig absurd og uforståelig, når politikere afviser at godkende tidligere effektive præparater som er kendt af den halve verden, og når journalisternes sløve medløberi snarere er forvandlet til propagandister for magten.

“Jamen hvordan kan man afvise vaccination?” hører vi mange spørge. Ved objektivt at sammenstille fordele og risici. Ved at undres over vaccinens lynhurtige frembringelse, dens uafsluttede tests, uvisheden om virkninger og ikke mindst bivirkningerne. Og dødstallene? Kan de ikke henføres til mange ukendte? Skyldes dødsfaldene, at der ikke er blevet behandlet med de præperater, som man af erfaring ved virker? Var det bivirkninger af vaccinen, eller døde de pga. andre sygdomme, hvor corona-virus gav dem det sidste puf over regnbuen? Jeg har svært ved at have tillid til diverse ministre og deres udvalgte eksperter og da slet ikke til den krybende presse.

Jeg synes, det er værd at huske, at disse vacciner netop ikke er vacciner, men et eksperiment. Så kan vi vælge “vaccinerne” på et oplyst grundlag, og det må være et uafviseligt krav.

——————————–

https://ripostelaique.com/les-brebis-galeuses-repondent-a-la-secte-des-covidistes.html

Nicole Delépine , der her har bidraget med sin faglige viden i sine mange artikler om dette emne, er tidligere klinikchef for hospitaler, er specialist i børnesygdomme og kræft. Delépine har skrevet adskillige artikler og deltaget i internationale kongresser, og hendes forskningsresultater er internationalt anerkendt. Hun skriver regelmæssigt i medicinske tidsskrifter, men gæster også jævnligt Riposte Laïque med sine stærke meninger.

 

baseret på uddrag fra artiklen

“Les “brebis galeuses” répondent à la secte des covidistes”

af Nicole Deléphine

af Bitten-Kirsti Nielsen

ANNONSE