Gæsteskribent

Alt giver mening, hvis vi ser overvejelser om tvangsvaccination af befolkningerne som endnu et redskab til kontrol med masserne, og i EU parlamentet diskuteres da også rimeligheden i  tvangsvaccination med disse farlige stoffer (mRNA) vacciner, som i nogle tilfælde har medført døden. Og her sættes ord på som krænkelse af menneskers frihed.

Hvilke forudsætninger har da politikerne for at kunne stå frem og belære os andre? Hvorfra har sundhedsministeren sin skråsikre viden? Det er absurd. Ejendommeligt forekommer det også, at så lidt – hvis nogen – kritik rejses her i landet mod den officielle enighed om disse vacciners sikkerhed og effektivitet.

Som danskere er vi pinedød afhængige af at kunne læse på andre sprog. Først da vil vi vide, hvad mennesker ude i den store verden siger – heriblandt forskere og læger – om corona vacciner, for her fra danske mainstream medier skal man ikke forvente information.

ANNONSE

Selvfølgelig må danske forskere og læger have fuldt kendskab til corona virus, og vel også til vaccinerne og de medicinske alternativer, men hvor er de kritiske røster? Vil det koste jobbet at tale Roma midt imod? Jeg synes, den manglende kritik og åbenhed er rigtig ærgerlig. Men så må vi andre jo forsøge at bringe de kritiske spørgsmål til torvs.

Jeg har ikke en professionel tilgang til naturvidenskaberne, men en kandidatgrad i erhvervssprog, og den kommer man jo ikke langt med her. Så jeg påberåber mig ikke faglig indsigt og må som så mange andre støve viden op så godt det nu lader sig gøre, derfra hvor vi er. Og der er heldigvis rige muligheder.

Går vi ud i den store verden og læser og lytter til, hvad diverse forskere dér skriver og siger om RNA vaccinerne, får vi ganske andre informationer og synspunkter end dem, hjemlige politikere udenadslært fremsætter fra skærmen, enten  fordi de ikke evner eller ikke gider at tygge sig igennem de tilgængelige forskerrapporter og tidsskrifter. Og her kan jeg altså ikke dy mig: Hvorfra ved politikerne og DR, at alle ungerne i Ishøj, som ligger hjemme i sengen og hoster, har corona? Har de været forbi med vatpinden? Faktisk er det influenza tid – hvert år på samme tid.

Fra flere forskere (her uafhængige franske og amerikanske) fremgår det, at der burde ske et øjeblikkeligt stop for corona vaccine programmet. Det er konstateret, at bivirkningerne fra disse RNA vacciner – der ikke er vacciner, men markedsføres som sådan – er dødsens farlige, idet de kan medføre blodpropper, inflammatoriske multisystem sygdomme, nedsættelse af immunforsvaret og overfølsomhed såvel om stigende afhængighed af antistoffer – (jf. link). Mere om det nedenfor.

Er vi oppe imod kræfter bag en sindssyg plan?

Inden dommen “konspirationsteori” falder ned over mig med et brag, så læs alligevel videre. Artiklen af Mike Whitney, som linket henviser til (på engelsk), er nemlig et forsøg på at forenkle problemet omkring RNA vaccinerne, så alle kan være med, men pga dens længde har jeg yderligere forsøgt at forkorte artiklen, som er en samtale mellem flere personer omkring en fagperson.

Til spørgsmålet, om der var blevet foretaget dyreforsøg med RNA vaccinerne, var svaret ja. Men på spørgsmålet, om de var kronet med held, blev der svaret både ja og nej. Vaccinen (givet på mus) ydede nemlig kun begrænset beskyttelse, idet der som ønsket i første omgang fremkom kraftige antistoffer hos musen mod den originale virus (Whuah), men ikke mod virus fra en anden stamme. Hvordan hænger det sammen?

Corona er en RNA virus, der muterer hurtigt. Når virus muterer, kan antistofferne, som skal bekæmpe den originale virus, der er kommet ind i kroppen, ikke klare opgaven, men forstærker derimod infektionen hos virus fra en anden stamme. Dette forhold har videnskaben selvfølgelig vidst længe, og artiklen fremkommer med flere forklaringer på samme fænomen, nemlig følgende: Det vides, at virus udvikler sig over tid, at vaccinen med virkning på én virus stamme ikke virker på en virus fra en anden stamme, men derimod her kan forværre infektionen fra en variant, og at corona virus muterer, når den går fra en person til en anden. Det påpeges, at epidemien på den måde kan forlænges ubegrænset. (og så spørger jeg som kvinden på gaden, hvorfor præparater som Ivermectin og Hydroxychlorakin, som ifølge utallige artikler har vist sig effektive bla. i Indien, ikke tages i brug i Europa? Det var vel et forsøg værd. For ærligt talt så virker det på mig, som om man handler mod bedre viden.

En spørger: “Hvad sker der i kroppen efter en injektion med en af disse RNA vacciner?”

Svar: “Når vaccinen kommer ind i blodbanen, trænger den ind i celle væggene i blodkarene, hvor den fremprovokerer spikes (som stikker frem i kredsløbet som millioner af mikrospopiske torne).

Et coronavirus består af en rund kerne. Rundt om kernen ligger der, ligesom rundt om kroppens celler, en fedtmembran. Ud fra denne overflade stikker omkring 26 ”stænger”. Det er disse stænger, som kaldes spike-proteinet. Der er omkring 26 Spike-molekyler på et corona-virion. Spike-proteinet bruges når virussen trænger ind i en celle (Wikipedia)

Disse spikes aktiverer blodpladerne, som igangsætter koagulering af blodet, som efterfølges af en reaktion i immunforsvaret, som dræber de angrebne celler. Men de svækker det vasculære system (blodkredsløbet) og dræner forrådet af lymfocytter. (Lymfocytter er en type af de hvide blodlegemer, hvor B-lymfocytter danner antistoffer og T-lymfocytter er aktive celler i immunforsvaret.) (Wikipedia)

Once the vaccine enters the bloodstream it penetrates the cells that line the blood vessels forcing them to produce spike proteins that protrude into the bloodstream like millions of microscopic thorns. These thorns activate blood platelets which trigger blood clotting followed shortly after by an immune response that destroys the infected cells thus weakening the vascular system while draining the supply of killer lymphocytes. In this way, the vaccine launches a dual attack on the body’s critical infrastructure causing widespread tissue damage throughout the circulatory system while leaving the immune system less able to fend off future infection (fra link)

En spørger: “Mainstream medierne rapporterer… vaccinationen af aber med vaccinen fremkaldte en kraftig neutraliserende aktivitet af SARS Covid-2 … Lyver medierne da?”

Svar: ” Nej, men de fortæller ikke hele sandheden. Det bestrides ikke, at der med vaccinen blev fremkaldt en kraftig immunitetsrespons hos forsøgsaberne, men det kom ikke med, at vaccinen kan forværre infektionen hos en mutant.

En spørger: “Overser de ansvarlige for vaccinationskampagnen da med vilje de videnskabelige data, selv om de ved, at de derved kan forudse opretholdelse af en permanent krisetilstand?” (altså pga mutanter).

Svar: “Det kan de ikke undgå at overse dem.

Forskerne ved selvfølgelig, at vacciner, som kun er målrettet et enkelt spike protein, er dømt til at mislykkes, jf. ovenfor. De siger også, at proteinet er meget tilpasningsdygtigt og er i stand til at ændre form for at overleve. De bekræfter desuden, at vacciner rettet mod ét enkelt spike protein, vil afstedkomme mutationer, som så trænger ind i de raske celler, og som undslipper de antistoffer som vaccinen genererer (fremkalder). Så langt så godt. Men hvorfor bliver man så ved med denne vaccine med de farlige bivirkninger?

For da videnskaben har kendt til denne proces i mange år, kan den aktuelle fremgangsmåde med masse vaccination vel ikke være noget som man har været nødt til at jaske færdigt i en fart?

Nej, for de havde vaccinen klar???

Got that? “The virus broke out in Wuhan…on Jan. 7, and less than a week later Moderna had a proposed sequence for an mRNA vaccine against it??? (fra link)

Som nævnt blev der foretaget dyreforsøg, men disse blev ifølge Whitney’s artikel ikke gjort færdige. Ikke fordi dyrene døde, men Pfizer-BioNTech, Moderna og Johnson & Johnson var i tidsnød og fik haste autorisation af Food and Drug Administration i USA (FDA), så samtidig med at de udførte dyreforsøg, udførte de også forsøg på mennesker (noget man aldrig har set før). Dernæst blev resultaterne sendt til FDA for at disse skulle lade dem passere som haste autorisation.

På den måde indrømmer fabrikanterne og de personer, som skulle kontrollere produktet, at de stiltiende accepterede, at der ikke forelå data for sikkerhed på længere sigt. Og der blev heller ikke gjort forsøg på at gendrive de tidligere forsøg, hvor kaniner, mus og andre dyr døde efter injektion med vaccinerne RNA. Det benægtes altså ikke, at man undlod at tage stilling til virkningerne på længere sigt.

Artiklen rejser spørgsmålet, om målet med disse forsøg var at få vaccinerne til at passere foran hvem som helst, som ikke forstod hvad der skete.

Et andet spørgsmål artiklen stiller sig uforstående overfor, er de blind tests, som blev lavet på mennesker. For kort efter forsøgenes afslutning blev placebo gruppen vaccineret, hvorved muligheden for at opdage bivirkningerne på lang sigt blev fjernet. Dette behøver næppe flere kommentarer.

En spørger: Er vaccinerne da ikke sikre?

Svar: Nej. Den normale procedure er, at et præparat skal gennemgå en proces med strenge tests og kliniske forsøg. Efter tests bliver de videregivet til læger, statistikkere, kemikere, farmakologer og andre videnskabsgrupper, som undersøger og giver deres anbefalinger eller kritik. Dette er ikke sket med covid vaccinerne. Faktisk er alle regler og alle normale protokoller blevet suspenderet som “hastesager”.

Artiklen konkluderer.

“Det er tilstrækkeligt at se på de tilfælde af skader, som er sket pga. mRNA vaccinerne for at blive klar over, at det drejer sig om de mest morderiske, medicinske indgreb nogensinde, og alligevel ophører hverken eksperter hos sundhedsmyndighederne, medierne eller regeringerne med at hævde, at vaccinerne er sikre og effektive. Det er absurd, og medicinalindustrien ved det godt. Derfor fraskriver de sig ethvert ansvar for de personer, som vil dø af disse “dødssprøjter””..

Er der tale om et biovåben, og er der en politisk agenda?

As for the mass vaccination campaign, it is the most maniacally-genocidal project ever concocted by man. There’s simply no way to calculate the amount of suffering and death we are about to face for trusting people whose policies were obviously shaped by their undiluted hatred of humanity. (link)

 

 

https://www.unz.com/mwhitney/it-all-makes-sense-once-you-realize-they-want-to-kill-us/

ANNONSE