Kunstbilde

Pierre-Cécile Puvis de Chavannes (1824-1898)
Olje på lerret, 243,5 x 318,4 cm, National Gallery, London

St. Hans-dag feires den 24. juni, hans formodede fødselsdag, og alle som heter Johannes, Jon, Johan, John, Hans, Jean, Juan, Giovanni og Ivan har navnedag.

Døperen Johannes nevnes i alle de fire kanoniske evangelier, og dessuten av Flavius Josephus, noe avvikende fra evangeliene. Beskrivelsen av Døperens utseende samsvarer langt på vei med Kongebøkenes beskrivelse av profeten Elias. Lukas skildrer i noen detalj Døperens familie og fødsel. mens Matthaeus gir den mest omfattende beskrivelse av hans martyrium.

Matthaeus 14, 3-11 (DNB 1930)

Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias’ skyld, som var hans bror Filips hustru. For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne. Og han vilde gjerne slå ham ihjel, men fryktet for folket; for de holdt ham for en profet.

Men da det var Herodes’ fødselsdag, danset Herodias’ datter for dem, og Herodes syntes om henne; derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om. Men hun sa efter sin mors råd: Gi mig hit døperen Johannes’ hode på et fat!

Og kongen blev ille til mote, men for sine eders og for gjestenes skyld bød han at det skulde gis henne, og han sendte sine folk avsted og lot Johannes halshugge i fengslet. Og de kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og hun bar det til sin mor.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også