Kunstbilde

Erik Henningsen (1855-1930)
Olje på lerret, 158 x 220,5 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Erik Henningsen fikk sin første ondervisning hos dekorasionsmaler Adolph Hellesen (1831-1890), og tegnet hos arkitekt m.m. Christian Vilhelm Nielsen (1833-1910). I 1873 kom han inn ved Kunstakademiet i København, der han fikk avgangsbevis i 1877. Han har spesielt markert seg som folkelivsskildrer, og i sine bilder viser han ofte et sosialt engasjement.

Her er motivet en familie som nok har kommet på etterskudd med husleien, og blir kastet ut fra boligen med assistanse fra politiet, selv om det er vinter og kaldt. Det lille de eier er satt på gaten, og ytterligere diskusjon virker å være meningsløs.

Denne familien måtte nok søke seg til den danske Fattigforsorgen, som vi kan lese om her.

ANNONSE

Læs også

Læs også