Kommentar

Eid-fejring i Birmingham i England – stillbillede fra video

To samfundssystemer kan ikke eksistere i samme land. To filosofier kan ikke styre samme kontinent. Og hvis ingen forsvarer seg, vil despoten alltid vinne. Det var det Hitler forsto og islam har lært leksen. Har vi?

Få land i verden er styrt av globalister med FNs fargerike doring-pin på jakkeslaget. Selv om Kinas regime er representert over hele verden, er landet dypt nasjonalistisk. Kinesiske politikere jobber ikke for FN eller andre land. De jobber for Kina. Afrikanske politikere jobber for sine land. Det samme gjør politikere fra Japan, Korea og andre storaktører i internasjonal handel. De er internasjonalt orientert, javel, men innforstått med at handel ikke trenger overnasjonalitet, grenseløshet og politisk styring slik EU-politikerne baserer hele sin politikk på.

Ønsket om å oppløse grenser og invitere hele verden, gjelder ikke Russland, India, araberland, Iran eller land i Sør-Amerika heller. Det gjelder faktisk bare land i Europa. Den følelsesbaserte drømmepolitikken “flerkultur” har ikke faktabaserte data som støtter den, den har ingen røtter eller tradisjoner i menneskehetens historie, og ingen historiske suksesser å vise til. Globalismens nærmeste historiske parallell er «internasjonalen”, og det «kameraderiet» har endt med forferdelse 100 ganger, i 100 land gjennom 100 år. Go figure.

ANNONSE

En gavepakke til antidemokratiske krefter

Den naive europeiske globalismen er først og fremst en gavepakke til udemokratiske regimer og korrupte mennesker i dysfunksjonelle land. Riktignok hater de Vesten – men de elsker pengene våre, og flytter gjerne hit for å få tak i mer av dem. Men først og fremst er globalismen en gavepakke til islam, siden globalismen undergraver selve samfunnssystemet som har gjort våre land velstående og velfungerende: Det nasjonale, eurokulturelle demokratiet.

Globalistenes grandiose prosjekt er angivelig å skape en ny og bedre verden for hele menneskeheten. For å oppnå dette, må dessverre fortidens løsninger vike, og “egoistiske” løsninger som eget territorium og etnisk og kulturell samhørighet avvikles. Derfor er globalistene i gang med å utslette Vestens historie, grenser, kultur, moral, lojalitet, samhold, etnisitet, religion og frihetsidealer. I vakuumet som oppstår da skal de bygge et mytisk samfunnssystem de kaller  “flerkultur” gjennom “integrering” og “bærekraftsmål”. Dette blir GILDT dere!

Islam lar aldri sjansen for ekspansjon gå fra seg

Men det vakuumet suger dessverre også islam inn i Europa. Og islam er allerede et komplett samfunssystem, som i 1400 år har bygget sin suksess på å trenge seg inn, og trenge seg på – for deretter insistere på å sette dagsorden i samfunnet. Og når dette totalitær-politiske samfunnssystemet forkledd som en religion først får den sjansen, gir den aldri slipp på samfunnsmakten. Bare spør en iraner.

Islam er en ekspansiv og aggressivt samfunnssystem som tar seg til rette, og har overtatt makten og kontrollen i land og territorier med alle midler gjennom 1400 år. Jeg kaller det Muhammeds Metode: Lar man islam få lov til å få spenntak, så vil ikke islam gi seg før alt er islam, for alle metoder for å vinne makt er lov. Islam er ukontrollerbar, ikke minst for muslimer selv. Muslimer er islams fremste ofre, ikke minst gjennom dødsstraffen for å forlate tvangstankene til karavanrøveren Mohammed.

Islam ble diktet opp av en selvutnevnt manneprofet, som skapte en mannegud, som tjenes av menn, for menn, til menns velbehag. Og dette fant Muhammed på, så han selv kunne bli en despot og gjøre som han selv ville. Religion er potente greier når det kommer til å overta et samfunn, og det beste er å diktere den hellige boka selv.

Islam er et ekko fra 600-tallets macho-samfunn, stammekriger og despoter, hvor den oppdiktede guden Allah, i praksis fungerer som en despot: Som despoter flest, har Allah ingen andre hensyn enn evig ekspansjoner og alltid litt mer makt, og hans undersåtter er pålagt å benytte seg av alle metoder for å gjennomføre det: Løgn, offer, raseri, bestikkelser, krenkelser,  press, sinne, trusler, vold, tortur, drap og terror har brøytet vei for Islam i 1400 år. Og det virker.

Muslimer er sjanseløse mot Mohammed, slik sosialister var sjanseløse mot Khomeini. 

Det finnes ingen kjærlighet, dialog, firvillighet, åndelighet eller tvil i islam, slik som i kristendommen. Alt Allah forlanger av sine undersåtter, er betingelsesløs underkastelse og kneling. That’s it. Dette enkle og umenneskelige budskapet har spist mennesker og kulturer siden Muhammeds inntog i Mekka i 630 – og siden Allah er umenneskelig, ødelegger islam samspillet mellom menn, kvinner, mennesker, samfunn, kulturer og land.

Islam er fortsatt styrt av samme despotisk “profet” som har vært død i 1400 år, og derfor klarer ingen å kontrollere islam. Selv ikke presteskapet klarer å kontrollere islams påtrengende ekspansjonslyst og undergraving av frihet og menneskeverd, for Koranen er krystallklar: Alt er lov i kampen for Allah. Alle andre hensyn må vike.

Islam bryr seg ikke om humanisme, tilgivelse, frihet, likhet, demokrati, skjønnhet, moro, musikk, åndelighet, individet, likestilling, filosofi, kunst, livets hellighet eller mangfold.  Islam er bare regler, og bryr seg bare om å bekjempe enhver fiende som står i veien for islam, så mannedespoter kan få mer territorium, makt, penger og kvinner. Makt over alt og alle, til alt er islam, til fordel for menn.

Da blir det fred. Islams totalitære form for fred, hvor ingen lenger tør å opponere. For slik tenker despoter, og selv i dag er dette fundamentet for de “fredelige forholdene” i enhver type despotisk diktatur: Voldskapitalen blir så stor, at  ingen tør protestere. Les også boken 1984, og forstå.

Globalistene lar islam trenge seg inn i Europa for tredje gang. 

Islams uhyggelige historiske bakgrunnen, og resultatene samtiden (hvor IS var siste horrible produkt), er årsaken til at så mange europeere forakter overtroen og samfunnssystemet islam: Forakten har ingenting med hudfarge, rase eller avstamming å gjøre. Den har noe med islam å gjøre: Islams samfunnssystem er så fremmed, macho, anti-eruopeisk, trist, gledesløst, ufritt og bakstreversk, at det får selv Luther til å se ut som en moderne gladgutt. Så jo mer europeere ser av islam, desto mer skremt blir de. Med god grunn.

Problemet for globalistene er at dette er det stikk motsatte av hva som skulle skje i Disneyland-virkeligheten de lever i. Målet med samfunnseksperimentet “flerkultur” var at vi skulle like hverandre og leve i fredelig, blandet harmoni – basert på absolutt ingen eksempler gjennom 1400 år, men den virkelighetsbristen er en gavepakke til Mørket fra Øst:

Mens intensjonen med det globalistiske samfunnssystemet er fred, mangfold, nedbygging av hvithet, hvit makt og strukturell rasisme, oppløsning av grenser, inkludering, indentitetbasert politikk og raushet overfor hele verden for å skape global forbrødring og harmoni…vil islam ha nedbygging av demokrati, frihet og mangfold, for å skape global forbrødring og harmoni gjennom islam. Og det er nettopp det globalistene brøyter vei for:

Forsvar av Europa, kristendom, territorie, historie og arverett skal vekk, i FNs navn. Vi har ingen rett! Vi hvite skal skamme oss og bøye nakken. Woke-kulturen skal herske i kirker og på torg. I stor grad er det hvite kvinner som brøyter vei for globalisme “flerkultur”, og med det blir nyttige idioter for mørket som hater kvinner. Venstresidens feminister går enda lenger. De står på barrikadene for historiens mest utdaterte, kvinnehatende, rasistiske og antidemokratiske macho-samfunnssystem, og kaller alle oss demokratiske ateister for rasister. Hvordan blir man så selvdesktruktiv? Så hinsides selvinnsikt?

Det er som om trolldom er på ferde. 

Situasjonen Europa står i, er altså som følger: Mens det globalistiske samfunnssystemet er villig til å bruke alle midler på å tape makt og territorium, er det islamske samfunnssystemet villig til å bruke alle midler for å vinne makt og territorium. Mens en vil ha mangfold, vil den andre ha enfold. Mens femi-kulturen i Europa vil ha flerkultur, vil macho-kulturen islam ha mannekultur. Mens globalistene tror fiendskap, krig og okkupasjon holder på å forsvinne, lever Muhammeds jihadister videre for fiendskap, krig og okkupasjon. Det står i Koranen. Les og lær.

Derfor er globalismen, femininiseringen og woke-kuturen en trussel mot Europa, Vesten og seg selv: Den har avviklet selvinteresser, sikkerhetstenking, forsiktighet og grenser, og tror på ramme alvor at resten av menneskeheten er med på det, og derfor må også islam være en del av dette. Men det er en illusjon. Mennesker er ikke bare biologi – vi er også kultur.

Kulturer er ikke like, og gir ikke samme sluttresultat. To samfunnssystemer kan ikke eksistere i samme land. To filosofier kan ikke styre samme kontinent. Og hvis ingen forsvarer seg, vil despoten alltid vinne. Derfor er globalismen en gavepakke til islam. Og derfor vil sluttproduktet av globalismen og prosjekt flerkultur, bli islam.

Tror du meg ikke? Spør enhver høyintegrert, rotnorsk muslim følgende kontrollspørsmål: «Synes du det er nok islam her nå? Bør vi sette ned foten for islam i samfunnet vårt, så ikke islam får enda flere moskeer og troende i dette landet?» Da ser du plutselig hvor «vestlige» islam faktisk er.

For islam har nemlig ingenting med Vesten, opplysning eller demokratiet å gjøre. Islam er mørket. Ikke minst for millioner av muslimer som stilletiende er møkka lei Muhammeds tullprat. Men så var det den dødsstraffen for frafall da…

Hvordan “integrerer” man noe sånt?

 

Køb Lars Hedegaards nye bog her!

ANNONSE

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria