Kunstbilde

Håndkolorert etsning/akvatint etter tegning av Christian August Lorentzen (1749-1828), utført av Georg Haas (1751-1817), 37,2 x 48,4 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Christian August Lorentzen utførte flere prospekter av norske motiver, som ble etset og trykket av Georg Haas, og solgt både med og uten kolorering.

I fælge tradisjonen fant slaget på Stiklestad sted den 29. august 2030 (etter den julianske kalender). Men på trykket oppgis den 4. august samme år – formodentlig en tilpasning til den gregorianske. Kildene er ikke helt samstemmige hva årstall angår, noen sier 1029, mens andre hevder 1034. Snorre sier 1030, og det er alminnelig antatt. Og vi feirer Olsok (Olavsvaka) den 29. juli, uansett kalender.

Den franske tekst under bildet lyder

Monument à Stikklestad érigé à S.t Olaf Roi de Norvège qui fit tué par ses Sujets dans une Bataille qu’il tena contre eux. L’ané 1030 le 4. Août.

og kan gjengis med

Monument på Stiklestad reist for St. Olav konge av Norge som ble drept av sine undersåtter i et slag han holdt mot dem. Året 1010 den 4. august.

Aller nederst krediteres Lorentzen og Haas.

Og hvorom allting er, Olav II Haraldsson ble av biskop Grimkjell erklært å være helgen i 1031.

ANNONSE