Kommentar

Jeg har aldrig abonneret  på ideen om at historien gentager sig selv,  idet jeg er ganske overbevist  om,  at der er for mange faktorer der adskiller  de sammenlignelige  perioder,  derimod  udvikler historien sig ofte gennem temaer,  tendenser  der udspringer af forholdet mellem mennesker og tid..  Forskellene mellem Romerriget og nutiden er sikkert større end lighedspunkterne, ikke desto mindre kan man prøve at se på  de faktorer, der  fik  det vestromerske rige til at  gå under – Uanset forskellene er det et faktum, at Romerriget havde en  storhedstid  og  døde ud  i takt med at folkevandringerne og kristendommen  opstod. 

En af historievidenskabens helt store klassikere er værket “Det romerske Riges Forfald og Undergang”, der blev udgivet af englænderen Edward Gibbon i 1776-1788. Gibbon forsøgte at nå til bunds i, hvordan og hvorfor verdenshistoriens måske stærkeste imperium til sidst alligevel gik under. Mange har forsøgt at drage paralleller fra Romerrigets undergang til senere tider for at advare om, at selv de stærkeste civilisationer kan gå under, hvis ikke man vogter sig for potentielle trusler.

Gibbon giver den forklaring på Romerrigets undergang, at det simpelthen bukkede under for sin egen succes. Det var så mægtigt og rigt, at romerne blev slappe og dekadente, og derfor mistede Romerriget styrken til at modstå angreb udefra: 

ANNONSE

”Roms nedgang var den naturlige og uundgåelige følge af den overdrevne storhed. Velstand modnede det princip, som førte til forfald. De ødelæggende faktorer mangedobledes i takt med erobringernes omfang, og så snart tiden eller tilfældet havde fjernet den kunstige understøttelse, sank den vældige bygning sammen under trykket af sin egen vægt.” (citat fra historieportalen.gyldendal.dk ).

 Gibbon nævner også kristendommen som en medvirkende faktor, idet han mente, at den undergravede romernes aktive dyder og krigeriske ånd. –  I  “Politikens bog om Romerne” er S. W. Rasmussen noget mere forsigtig med at angive enkeltstående årsager til Romerrigets forfald og undergang. Hun skriver: ”(…) Romerrigets undergang har mange og meget forskellige årsager af økonomisk, social, politisk og religiøs karakter. Der er altså ikke blot én enkelt grund til rigets undergang i form af pestsygdom, germanerpres, kejserlig dekadence, ødselhed, kristendom etc..”   Germanerpres som udtryk  for folkevandrings-tiden

Den romerske hær var ikke længere i stand til at beskytte grænserne i vest pga. ringe mandskabsstyrke – og rustningsfremskridt hos germanerne; en betydelig åreladning var slaget ved Adrianopel (378) og slaget ved Frigidus (394). I øst stod imperiet mod Sassaniderrigets hær. Stadig flere romerske borgere unddrog sig tjeneste i hæren, som nu især bestod af lejesoldater.

Jeg  undgår  omhygggeligt en en-til-en sammenligning,  men noget klinger bekendt, 

I sin bog  Europas Undergang  skriver  Murray om det tryk  der  siden  80`erne har været på Europas grænser. Fx  havde spørgsmålet om immigrantbanders  sexovergreb op igennem 00- èrne mod lokale kvinder været en åben hemmelighed. Det var noget som ingen  ønskede at tale  eller høre om,  Der var  noget usselt og frastødende ved bare at nævne det.  Blot det at antyde at  mørklødede mænd havde en tilbøjelighed til at misbruge hvide kvinder, syntes så klart at stamme fra en eller anden racistisk kontekst,  at det nærmest forekom umuligt at forestille sig, at det kunne ske  for ikke at tale om  at det kunne debatteres. Britiske  embedsmænd  var så skrækslagne for  overhovedet at nævne sådanne forbrydelser at man  i årenes løb havde undladt at reagere.  Og da det samme fænomen  opstod  på kontinentet  stod man der med de samme bekymringer  og problemer.  Bare det at nævne at en stor del af de nyankomne  var unge mænd  var i sig selv odiøst  og kunne udsætte en for  skam  og afskedigelse. –  Jeg kan  nævne  DR  med Vibe Utzons  program Detektor  gjorde  hvad det kunne  for at bagatellisere eller bortforklare disse ting,  godt hjulpet af  Orienterings medarbejder Tage Bauman,  det  var så pinligt og tåkrummende  at man måtte tage sig til hovedet;   og  på Deadline har vi en person  som Steen Nørskov,  hvis  rasende  politiske korrekthed også  kan give os  brækfornemmelser.  MSM,  Mainstream-medier  som fx DR  er for længst blevet en stat i staten  der  indtil videre er licensfinancieret holdnings-bearbejdelse  og meningsmassage i et omfang,  som  Pol Pot og Mao  ville  have givet meget for at  importere. 

Medierne  med tilhørende journalister  sammen med politiserende  universiteter er blevet uadskillelige dele af det offentlige rum i et  oikofobisk  Europa,  hvor kulturflagellantismen/skyldfetichismen for tiden  hærger i en grad, der bringer tanken om Romerriget  ind  i  billedet.  Som sagt selvfedmen og det identitetspolitiske raseri  er som  Mørket midt på dagen,  der  gør  hvad det kan for at skjule ”barbarerne ved Paris` Porte  (Dalrymple). I takt med  den øgede og voksende import af  kulturberigende ”unge” AEH´ere får Det Radikale Venstre og Enhedslisten  nye  støtter, mens Danmark og resten af Europa  bliver  ødelagt. En del tyder endda på,  at  netop de nævnte partier  vil alliere  sig med  fredens apostle og her danne  nye flertal i de politiske organer,  hvilket igen  betyder,  at modstanden mod den  fortsatte  masse-indvandring  vil falde.  På den ene side har vi en  fortsat demografisk bombe,  som ingen  tilsyneladende har mod  til at stoppe,  på den anden side politiske partier der vil  drage fordel af den voksende muslimske andel af de europæiske befolkninger. 

For de meningsdannende eliter er der  klart tale om Mørke midt På Dagen,  andre  har for længst set sammenhængen  og de truende skyer i horisonten,  selv Merkel  siger på en pressekonference (i forbindelse  med CDUs valgkamp i 2016) efter at have  bekræftet, at importen af en million ”flygtninge”  plus minus  havde  været rigtig…..:  Vi  har lært af historien. Ingen, ingen, inklusive mig ønsker en gentagelse  af den historie” Der  var sikkert et og andet de kunne have gjort bedre.  I stedet foranstaltede man et  øget kaos på kontinentet, idet man pålagde  de andre medlemslande at tage deres kvoter.  Men vi ved, at det er endeløst.  Marrakesh  i 2018,   Cairo  2020,  Beirut  2022  osv …  dette  vanvid vil med garanti fortsætte.  

Om  tyve  måske  fem og tyve år vil man spørge :Hvad var det dog der skete?  Og hvem tør  åbne øjnene  og sige,  måske har vi taget fejl?  Det får  vi ingen politikere til at indrømme! 

PS.  Brugen  af  Koestlers  titel  på en roman  fra 1940 peger  også frem mod  sagen mod Steen Raaschou (manden bag  Snaphanen),  der er taget til forhør i bedste Stalin-stil.  Var der ikkeen der sagde at vi lever i spændende tider….

ANNONSE