Kunstbilde

Lucas Cranach den eldre (1472–1553)
Tempera på lindetre, 82,2 x 118 cm, Herzogliches Museum, Schloss Friedenstein, Gotha.

Tysk titel: Gesetz und Gnade – Lov og nåde.

Vi kan anta at venstre del representerer Loven, og høyre del Nåden, adskilt ved hva som kanskje er å betrakte som Livets tre, visnet på venstre side, men friskt til høyre.

Til venstre jager Død og Djevel en synder rett ned i Helvede, mens gammeltestamentlige profeter, deriblant Moses med lovtavlene iakttar. Bak dem kan vi se Syndefallet, med Adam, Eva, Slangen og treet som gir kunnskap om godt og ondt. Til høyre for det en beretning hentet fra 4. Mosebok 21, 4-9 (DNB 1930):

Så brøt de op fra fjellet Hor og tok veien til det Røde Hav for å dra omkring Edoms land; men på veien blev folket utålmodig, og de talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har I ført oss op fra Egypten, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig leie av denne usle mat.

Da sendte Herren seraf-slanger inn iblandt folket, og de bet folket; og der døde meget folk av Israel. Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot dig; bed til Herren at han vil ta slangene fra oss! Og Moses bad for folket. Da sa Herren til Moses: Gjør dig en seraf-slange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve.

Så gjorde Moses en kobberslange og satte den på en stang; og når en slange hadde bitt nogen, og han så på kobberslangen, blev han i live.

Dette nevnes også i Johannes 3,14 (den nattlige samtale med Nikodemus):

Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies.

Man skal forstå kobberslangen som en analogi til den korsfestede Kristus. Med seraf-slanger menes sannsynligvis giftslanger.

Helt i bakgrunnen kommer Menneskesønnen tilbake i skyen.

I høyre del viser Johannes Døperen en synder både den korsfestede og den oppstandne, mens Lammet nederst til høyre beseirer Død og Djevel. I bakgrunnen aner vi Lukasevangeliets hyrder på marken.

ANNONSE

Under selve bildet er det gjengitt seks – for det meste paulinske – skriftsteder fra Det nye testamente, med korte kommentarer. Fra venstre mot høyre:

Vom Regenbogen und gericht. Ess wird Gottes zorn offenbart vom himmel vber aller menschen Gotloss leben vnd vnnrecht. Roman. 1. / wier seind allzümal sünder vnndt mangelnn des preises /das sie sich Gottes nicht rühmen mügen Roman. 1.

Vom Teüffel vnd Todt / Die Sünnde ist des Todes spieß aber das gesetz ist der sünden / krafft.1.corinth.15. Das gesetz Richtet zornn ahn. Roman.4.

Vom Mose vnd den Propheten / Durch das gesetz kömet erkentnüs der sünden Roman.3. / Matthei.11./ Das gesetz vndt propheten gehen bis auff Johannes zeitt.

Vom Menschen / Der geRechte lebett seines glaübens Roman.1. / wier halten das ein mensch geRecht werde den glaüwen / on werch des gesetzs Roman.3.

Vom Teuffer / Sihe das ist gottes Lamb das der welt sunde tregt / sant Johannes Baptist Johannis.2. / In der heiligüng des geistes zum gehorssam vnd bespreg / üng des blütes Jesü Christi amen.1.petri.1.

Von Tode vnd Lamb / Der Tod ist verschlungen v(o)m sieg Tod wo ist dein spisß / helle wo ist dein sieg: danck hab Gott der vns den siegk gegeben / hat dürch Jesüm christüm vnsern herren.1.coerinth.15

ANNONSE

Læs også

Læs også