Kunstbilde

Duccio di Buoninsegna (c.1255-c.1319)
Tempera på tre, 37 x 45 cm, panel fra altertavle i Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo, Siena.

Bildet er en del av polyptyket som er kjent som Maestà (tronende Madonna), tidligere ved hovedalteret i domkirken i Siena.

Jesu inntog i Jerusalem er omtalt hos alle de fire kanoniske evangelister, her etter Johannes 12,12-15 (DNB 1930).

Den følgende dag, da meget folk som var kommet til høitiden, fikk høre at Jesus kom til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Men Jesus fant et ungt asen og satte sig på det, således som skrevet er: Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en asenfole.

Henvisningen er til profeten Zacharias, 9,9:

Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

ANNONSE

Læs også

Læs også