Kunstbilde

Zoltan Kluger (1896-1977)
Sølvgelatinkopi i National Photo Collection of Israel, Jerusalem.

Som det står skrevet i 2. Mosebok, 30, 8-11 (DNB 1930)

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Etter jødisk sedvane starter sabbaten ved solnedgang fredag, og varer til solnedgang lørdag.

Det eneste man med sikkerhet kan si om opprinnelsen til det jødiske nærvær i Yemen er at det er av svært gammel dato, og at praktisk talt alle yemenittiske jøder ble evakuert til det gjenopprettede Israel mellom juni 1949 og september 1950.

Det er ikke oppgitt hvor Kluger tok sitt bilde, men det er kjent at mange yemenittiske jøder fant veien til det daværende Palestina lenge før 1948. Som kjent er det ikke alltid lett å være jøde i et islamsk land.

ANNONSE