Kommentar

Gustave Dore

FNs IPCC(Intergovermental Panel On Climate Change)offentliggjorde i denne uge en rapport,”Global Warming of 1,5C”, kaldt SR15 hvis konklusion er at hvis ikke verdens lande eliminerer menneskelig produktion af CO2 styrer vi lige mod en klima katastrofe.

Mediernes dækning viser, at de  har købt rapportens konklusioner, og interview med ”eksperter”, som med gravrøst beskriver situationens alvor for de skrækslagne seere, har fyldt sendetiden. Det kollektive hysteri har nået hidtil uanede højder. Så det er måske på sin plads at kigge lidt bag facaden hos IPCC og se på, hvad der er fup, og hvad der er fakta.

Lad os starte med selve titlen:Global Warming of 1.5C. Titlen og panelets sammensætning af klimaeksperter giver rapporten og dermed dens prognoser et skær af videnskabelighed. Men rapporten studerer ikke alle årsagerne  til global warming, men kun de menneskeskabte. Dette er uvidenskabeligt, fordi der notorisk er andre mulige grunde til klodens opvarmning, inklusive solen og fordi menneskeheden jo ikke agerer i et tomrum men i en interaktion med miljøet og klimaet. Panelet udfører derfor en opgave hvis kommissorium fra starten er uvidenskabeligt i og med dets opgave er at finde fakta som underbygger en allerede fastlagt konklusion: Nemlig, at det er menneskelig adfærd der alene er skyld i den globale opvarmning og at vi,d.v.s. menneskeheden derfor kan ændre denne kurs mod katastrofen ved at ændre denne adfærd. Ved at spise mindre eller slet intet kød,udfase eller forbyde benzinbiler, omlægge al landbrugsproduktion til planteproduktion,o.s.v.,o.s.v.

ANNONSE

Hvor kommer de 1.5 Celsius fra? Det kommer fra Paris-aftalen fra 2015, som oprindeligt skulle begrænse den globale opvarmning til 2 grader mere end tiden før den industrielle revolution.Men i sidste øjeblik blev selv denne målsætning, som alle ædruelige deltagerlande vidste var aldeles urealistiskm,overbudt og enderesultatet blev det endnu mere urealistiske 1,5 Celsius.

Nu fortsætter vanviddet, og selvom verden det meste af sin 10.000 årige tilværelse har nydt temperaturer, der var mindst lige så høje eller højere end i dag uden at polarisen smeltede og isbjørnene uddøde, styrer vi nu ifølge rapporten direkte mod undergangen. Hvornår kommer undergangen? Det ved vi takket være IPCC helt præcist nemlig år 2030. Altså om 11 år vil grænsen for de 1,5 C være nået. Ikke mærkeligt, at vores afkom med klima-aktivisten Greta Thunberg i spidsen er helt oppe i det røde felt, og ligger søvnløse om natten.

Og denne rus af kollektiv hysteri er IPCC direkte ansvarlig for-godt hjulpet af medierne.

Men hvis IPCCs metode fra starten ikke har bund i virkeligheden, skulle man så ikke forvente, at dens prognoser vil vise sig at være uholdbare? Jo, og det har også vist sig at være tilfældet.Lige fra panelets første rapport i 1990 til i dag har rapporterne og prognosere vist sig at være så uholdbare at ikke engang  panelets mest ”sandsynlige” skræk- scenarier har vist sig at holde stik.

Hvordan slipper FN så af sted med det? Kan det virkelig passe at så mange eksperter og videnskabsmænd kan tage så alvorligt fejl?Svaret på begge spørgsmål ligger i metodikken bag rapporterne og mediernes dækning af rapporterne.

For når medierne dækker FN-rapporterer gør de det på baggrund – ikke af selve de videnskabelige rapporter – men på baggrund af opsummering af de videnskabelige rapporter, de såkaldte SPMs (Summary for Policy Makers). Og de er skrevet af embedsmænd, ikke videnskabsmænd. Ovenikøbet i en sådan grad at uafhængige eksperter har konkluderet, at disse opsumeringer konsekvent undlader at nævne de elementer i de tilgrundlæggende videnskabelige rapporter, som modsiger tesen om menneskabte klimaforandringer til fordel for de elementer, som underbygger den i forvejen bundne opgaves politiske hypotese.

Hvorfor? Fordi FN har en interesse i at skabe et skrækscenarie på klimaområdet. Hvorfor det? Fordi netop FN som global institutionen ville være den naturlige organisation til at løse en global klima-krise. Det giver jobs,penge og magt.

Men udover at ingen rent faktisk læser selve de videnskabelige rapporter, som ligger til grund for IPCCs drastiske prognoser samt den omstændighed at IPCC kun behandler menneskeskabteklimaforandringer og ignorerer alternative forklaringer, er der endnu et element  i IPCCs metodik, som giver anledning til, at den opmærksomme læser ligesom Nyhavns Rose mærker hensigten og bliver bestemt: nemlig at IPCCs metodik gør det muligt retrospektivt at ændre de grundliggende videnskabelige rapporter. Jeg citerer fra  IPCCs hjemmeside :

” The chapters posted are the Final Government Draft versions. They are subject to correction, copy-editing, layout and “trickleback” adjustments to the text of the full report to ensure consistency with the approved Summary for Policymakers”.                                                                                                                                                                                            

Tricklebacks er engelsk for “ retrospektive tilpasninger”, hvilket med andre ord vil sige, at de embedsmænd, som skriver de opsummeringer af de videnskabelige rapporter, som driver mediernes skrækhistorier, selv kan gå tilbage og rette i de videnskabelige rapporter. Ikke fordi de vil tage højde for eventuelle nye oplysninger, for så skulle de jo også ændre de opsummerende rapporter.

Men, det er ikke det, der står; men tværtimod at FN kan ændre fakta, så  der som der står kan være ”consistency with the approved Summary for Policymakers”, altså kort sagt FN forbeholder sig ret til at ændre videnskabelige fakta i politisk øjemed.

Se den går jo ikke. For det første fordi ikke et øje læser ”trickleback”-rapporterne; mindst af alt journalister, som har mere at gøre end at gå tilbage og ændre på en historie, de allerede har dækket; og for det andet og mere afgørende fordi  dette helt åbenlyst er et bevidst forsøg på at føre befolkningerne bag lyset, om hvad der er fakta, og hvad der er fup i historien om klodens ”opvarmning”. Og  for det tredie af demokratiske grunde fordi almindelige mennesker ikke har en jordisk chance for holde anonyme embedsmænd i FN ansvarlige for dette bedrag.

I denne situation har jeg kun eet råd: Iskal ikke tro et ord af, hvad FNs klimarapporter siger.

 

ANNONSE