Nyt

Migranttransportøren Carolina Rackette

Kristeligt Dagblad der for 2018 alene fik næsten 30 millioner i mediestøtte har i dag et såkaldt interview med den politiserende Thomas Gammeltoft-Hansen som er ansat på Københavns Universitet som professor.

Det er så ikke så meget et “interview, men nærmere enetale hvor “eksperten” giver udtryk for sine politiske holdninger og for masseindvandring fremfor faglige argumenter hvordan man beskytter Europas grænser.

Journalisten Søren Vestergaard Thiesen kommer ikke med et eneste kritisk spørgsmål i en farce af en “artikel”. Ikke et eneste.

Han forklarer, at Matteo Salvini konsekvent benytter betegnelsen ”menneskesmugler” om den humanitære redningsindsats i Middelhavet, fordi Italien agter at sigte Carola Rackete for netop denne forseelse.

”Argumentet er, at ngo’erne hjælper med at bringe migranter ulovligt til Europa ved at samle dem op og sende dem i land,” forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen, der forsker i migration og international flygtningelovgivning.

Videre omtaler han NGO’erne der sejler efter migranter som om de giver dem “et lift”.

”Sagerne i Danmark var på baggrund af at give et lift, hvilket nogle ville betegne som relativt banalt. Paradokset til havs er, at man ifølge international havret er juridisk forpligtet til at hjælpe personer i havsnød, samtidig med at anden lovgivning kan tolke samme handling som kriminel,” fortæller han og henviser til et EU-direktiv. I direktivet står der, at stater kan gøre undtagelser for definitionen af menneskesmugling.

”Overordnet er der tale om et meget markant normativt skifte. Hvor man tidligere ville hylde personer som Carola Rackete for deres humanitære indsats, så kriminaliserer man nu ngo’er og dermed også helt almindelige europæere, der ønsker at hjælpe. Anklager om menneskesmugling er af en meget alvorlig juridisk kaliber, og fra 2015 er der sket et tydeligt skifte i, hvornår anklagemyndigheder og domstole fortolker en redningsindsats som humanitær hjælp eller menneskesmugling,” siger han.

Thomas Gammeltoft-Hansen har det åbenbart svært ved, at Europas politikere i en vis grad har gjort noget for at begrænse masseindvandringen.

”Ser man på de seneste 20 år, kriminaliserede man i første omgang migranterne selv. I 00’erne forsøgte man at rubricere asylansøgere som ulovlige immigranter, og man anvendte generelt en hårdere politik for at frihedsberøve dem. Som næste skridt prøvede man så at kriminalisere menneskesmuglerne gennem hårdere straffe og flere indsatser for at få dem retsforfulgt,

”Det tredje skridt er det, vi ser nu, hvor man gennem lovgivning og retssager i højere grad kriminaliserer dem, der af humanitære årsager hjælper migranterne. Det gælder først og fremmest ngo-operationerne i Middelhavet, men man så samme tendens allerede i slutningen af 00’erne, hvor blandt andet Italien og Frankrig vedtog love, der kriminaliserede den handling, at man overhovedet hjælper migranter

Endelige sammenligner han velstandsmigranterne der har rejst igennem et halvt kontinent med jøderne under 2. verdenskrig.

”Det er interessant, hvordan kan man på en ene side stadig hylder de fiskere, der hjalp jøderne til Sverige under Anden Verdenskrig, og som i øvrigt tjente styrtende med penge på det, og på den anden side nu retsforfølger blandt andet danskere, der hjælper migranter,

Reelt set er det enetale og et læserbrev kamufleret som journalistik.

30 millioner i mediestøtte. Tænk over det.

Kristeligt Dagblad – MigrationskriseJuraprofessor om tysk kaptajn: Sådan er ngo’er gået fra helte til skurke

ANNONSE