Nyt

Et nyt studie som er udført af stiftelsen ”Ceci n’est pas une Crise”, viser at folk i Belgien stiller sig massivt afvisende overfor asylsøgere, skriver den belgiske avis Le Soir.

Denne undersøgelse, som er gennemført under ledelse af sociologen Benoît Scheuer med et repræsentativt udvalg af befolkningen i landet, rejser flere spørgsmål. Et flertal af de adspurgte mener at Belgien tager imod for mange asylsøgere, og tager til orde for udvisning af flygtninge og mod familiesammenføring… Det er kun knapt en tredjedel af de adspurgte, som ikke tror at flygtninge kommer for at udnytte systemet.

Næsten halvparten af de adspurgte er tilhængere af at udvise personer som er kommet ulovligt til landet, selv om det skulle være ensbetydende med at sende dem tilbage til diktaturer. 37 procent erklærede sig derimod uenige i dette.

Respondenternes indstilling til asylsøgere er stærkt forbundet med synet på EU:

Jo mere en person er tilhænger af et stærkt Europa, desto åbnere er vedkommende for at ønske flygtninge velkommen. Studiet konkluderer: «Bortset fra et radikalt mindretal har afvisningen af andre sandsynligvis mest at gøre med en følelse af ikke at være beskyttet, fremfor alt frygten for en kulturel trussel, for en social og økonomisk nedgradering og tab af status.»

Det giver status og tryghed at bo i et land, hvor man føler sig hjemme. Overnationalitet og demografiske ændringer svækker den følelse for mange.

 

ANNONSE