Kunstbilde

Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
Olje på lerret, 73 x 59,5 cm, The Israel Museum, Jerusalem.

Klagemuren i Jerusalem, også kjent som Vestmuren, er det eneste som er bevart av det tredje (herodianske) tempel, som ble ødelagt av romerne i år 70. De nederste deler er fra Herodes’ tid, over dem ligger det både byzantinske og arabiske forhøyelser. Bare et rundt 60 meter langt stykke er frilagt, og på plassen foran lå det marokkanske kvarter, som ble revet etter seksdagerskrigen i 1967.

Jean-Léon Gérôme var elev av Paul Delaroche (1797-1856) og Charles Gleyre (1806-1874). Som sine læremestre interesserte han seg for historiemaleri og den klassiske antikk. Dessuten hentet mange av hans arbeider sine motiver fra Midt-Østen, både Tyrkia, Egypt og som her – Det hellige land.

Kantor Azi Schwarz leder an i chasidisk Kaddisch i Park Avenue Synagogue, New York.
ANNONSE

Læs også

Læs også