Kopierede/fra hoften

Politiassistent Elvir Abaz fra Fyns Politi, der også har ansat islamisten Asmaa Abdol-Hamid, har et læserbrev i Politiken. Elvir Abaz skriver blandt andet:

“Kære politikere: I har med jeres retorik og med afskaffelsen af blasfemiparagraffen banet vejen for hadprædikanter som Rasmus Paludan

På trods af klare advarsler om de sikkerhedsmæssig konsekvenser fra efterretningstjenesten PET afskaffede regeringen i 2017 blasfemiparagraffen. Politikere valgte at blæse på efterretningstjenestens faglighed og afskaffede paragraffen med argumenter om, at den var forældet og utidssvarende, og at den hæmmede vores ytringsfrihed.

Den beslutning ser vi konsekvenserne af i dag. Agitatorer og hadprædikanter som Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, får frit spil til at udøve åbenlys mobning, chikane, psykisk vold målrettet herboende muslimer i socialt udsatte områder.

Her bliver han beskyttet i ytringsfrihedens navn. En beskyttelse, der blev skærpet i kølvandet på Muhammed-tegningerne og krisen, der fulgte, som gav ytringsfrihedens fundamentalister og apologister mulighed for at gemme sig bag en falsk kamp for ytringsfrihed. Fundamentalisterne fik skabt en fortælling om, at ytringsfriheden var truet af islam og herboende muslimer.

Ytringsfriheden var i det falske narrativ så truet, at danske kunstnere og intellektuelle var nødt til at lægge bånd på sig selv og udøve selvcensur, måtte man forstå. Herboende muslimer blev fremstillet som en trussel mod demokratiet, vores frihed og mod selve danskheden. Tegningerne blev en katalysator for en fjendtlig stemning rettet mod de muslimske minoriteter. Alle disse ting skabte et klima af frygt, som åbnede muligheden for at indskrænke minoriteternes frihedsrettigheder og retssikkerhed ved hjælp af målrettet diskriminerende særlovgivning. Herunder afskaffelsen af blasfemiparagraffen.”

I et indlæg i Fredericia Dagblad 3. januar skriver Elvir Abaz:

Ytringsfrihed er en fantastisk værdi, som skal ånde magthaverne i nakken og modvirke magtmisbrug. Men når de selvsamme magthavere kaprer og misbruger ytringsfrihed som et undertrykkende redskab til at banke de svage og udsatte grupper i samfundet med, så bliver ytringsfrihedens ædle værdi udvandet. Inger Støjberg og store dele af højrefløjen har siden Muhammedkrisen med stor succes taget patent på ytringsfriheden og gjort sig selv til talsmænd for forsvaret af vores frihedsrettigheder. Og de har vundet værdikampen så stort, at de nu er godt i gang med undergrave de selvsamme frihedsværdier, som de i sin tid påstod at ville forsvare og værne om. Vores frihedsrettigheder og vores retssamfund er i dag mere truet af højrefløjens umættelige, grænseløse populisme end af muslimerne, den faretruende migration og indvandring.

 

Se også
Konference på Christiansborg markerer 30-året for fatwaen mod Salman Rushdie

ANNONSE