Kunstbilde

Kitty Kielland (1843-1914)
Olje på lerret, 57 x 93 cm, privateie

Christine Lange Kielland, kalt Kitty, forfatteren Alexanders (1849-1906) eldre søster viste tidlig interesse for tegning, men kvalifisert undervisning fikk hun ikke før i årene 1873-75, da hun var privatelev hos Hans Gude (1825-1903) i Karlsruhe. Fra 1875 finner vi henne i München, der hun traff både Eilif Peterssen (1852-1928) og ikke minst Harriet Backer (1845-1932), som hun skulle dele bolig og ateliér med i Paris fra 1879 til 1889. Fra midten av 1870-tallet var hun stadig på besøk i Norge, og gjorde skisser til de Jær-landskap hun skulle bli spesielt kjent for. Det nære vennskapet med Harriet Backer skulle vare livet ut, deres siste adresse var Hansteens gate 2 i Kristiania, der Harriet drev sin malerskole fra 1902.

Nærmere opplysninger om bildets datering og motiv er ikke oppgitt, men det er nærliggende å anta at motivet er norsk.

To sittende piker på en eng legges ut til salg ved Grev Wedels plass auksjoner i Oslo den 3. desember 2018, prisantydningen er NOK 100–150 000.

ANNONSE

Læs også

Læs også