Nyt

Fakhruddin Attar og Jumana Nagarwala.

En føderal dommer bestemte tirsdag, at loven som forbyder kønslemlæstelse af piger strider mod forfatningen og afviste dermed de tiltaler, som er rejst mod flere læger fra Michigan for kønslemlæstelse.

A federal judge on Tuesday ruled that the U.S. law banning female genital mutilation was unconstitutional and dismissed charges against several doctors in Michigan who carried out the procedure on underage girls as part Muslim sect’s religious practice.

U.S. District Judge Bernard Friedman ruled that Congress had no authority to enact a law that criminalizes female genital mutilation (FGM). “As despicable as [FGM] may be… [Congress] overstepped its bounds” by banning the procedure, the judge said.

Det er næsten så man ikke tror det man læser. Dommer Bernard Friedman mener at Kongressen, den lovgivende forsamling, ikke har kompetence til at kriminalisere lemlæstelse af børn?

Dette er “liberalisme” bragt til et helt nyt niveau: Forældre og slægtninges ret til at lemlæste deres børn. Når man ved, hvor indgribende kønslemlæstelse er, rejser det spørgsmål om der sker en politisering af retsvæsenet og redefinering af begrebet “frihed”. Loven har traditionelt skullet beskytte individet mod overgreb. Her er det derimod værger, som får retten til at mishandle de børn, de har ansvaret for. Det er loven vendt på hovedet: Hvis en dommer mener, at det er at overskride forfatningens domæne at beskytte individet, hvad bliver der så tilbage af forfatningen?

The ruling came after defense lawyers challenged the 22-year-old genital mutilation law that hasn’t been used until 2017 when Dr. Jumana Nagarwala was arrested and accused of mutilating the genitalia of young girls.

Nagarwala allegedly headed a conspiracy, which lasted more than 12 years and involved seven other people, and led to the mutilation of about 100 girls, according to prosecutors, as part of a religious procedure practiced by members of the Dawoodi Bohra, a Muslim sect.

Tiltalen blev rejst på grundlag af en føderal lov fra 1996 som gælder handel, og dommeren siger, der ikke er noget økonomisk ved kønslemlæstelse. Så er han nok dårligt oplyst. FMG har også et økonomisk aspekt, enten det gælder den, som praktiserer lemlæstelsen, eller laver aftaler om ægteskabs indgåelser.

ANNONSE

The federal law was passed in 1996 under the Commerce Clause of the Constitution. The federal judge ruled the banning of the procedure under the clause was unconstitutional.

“There is nothing commercial or economic about FGM,” Friedman wrote in the opinion. “[FGM] is not part of a larger market and it has no demonstrated effect on interstate commerce. The Commerce Clause does not permit Congress to regulate a crime of this nature.”

Delstaten har vedtaget en ny lov, som har en øvre strafferamme på 15 år for kønslemlæstelse. Men sagen mod Nagarwala blev rejst efter den gamle lov.

The case in Michigan prompted state officials to pass a state law officially banning FGM. The law carries a penalty of 15 years in prison for assisting or performing the procedure, but applies only to future instances. Nagarwala and other members of the sect were charged under an old federal law passed by Congress.

23 delstater har intet forbud mod kønslemlæstelse. Den, som ønsker at lemlæste sine døtre kan derfor blot opsøge en af disse stater.

Sagen mod Nagarwala var første sag på det område. Det tyder ikke akkurat på en særlig nidkær opfølgning på loven.

Anklagemyndigheden vurderer om dommen skal ankes.

Forsvarerne for Nagarwala og de andre tiltalte var henrykte.

 

Law banning female genital mutilation ruled unconstitutional; Michigan doctors cleared of charges

ANNONSE