Kunstbilde

Jacob Coning (1648-1724)
Olje på lerret, 68,5 x 83 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Jacob Coning var født i Amsterdam, og i 1676 finner vi ham i København, der han etter hvert virket som hoffmaler, med portretter og prospekter som spesialitet. I 1698-99 besøkte han Norge, og gjorde skisser til prospekter av steder danskekongen Christian V hadde gjestet i 1685, deriblant Frederiksten festning ved Frederikshald, nå Halden.

Ontrent nitten år etter at bildet ble malt, i 1718, ble  Frederiksten festning beleiret av svenskekongen Karl XIIs styrker. Som kjent endte det den 30. november samme år med at kung Karl fikk en kule i hodet. Det er uvisst om det var en kule fra festningen, eller om kungen ble ryddet av veien av sine mer en krigstrette egne offiserer. Den raske retretten tilbake til Sverige etter kongens fall kan tyde på at det ikke var en norsk kule som gjorde ende på Karl XII, men sikkert vet man det ikke. Og det diskuteres fortsatt.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Knæfaldet

Læs også