Kunstbilde

Harald Sohlberg (1869-1935)
Etsning, 16 x 23,3 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Dette skulle bli ett av kunstnerens siste arbeider, platen er signert og datert 1931, men det er antatt at den ikke ble trykket før i 1936, året etter hans bortgang.

Harald Sohlbergs best kjente arbeider er uten tvil de malerier som i dag befinner seg i offentlige samlinger, men han var også aktiv som både tegner, grafiker og fotograf, det sistnevnte først og fremst som forstudier til verker i andre teknikker. Som kjent utførte han mange av sine bilder i forskjellige teknikker og formater, og Stillheten er også kjent fra et maleri datert til 1894.

Og dermed kan vi utelukke at Sohlberg fant den umiddelbare inspirasjon til bildet i Antonín Dvořáks opera Rusalka op 114, uroppført 1901.

Her er i alle fall Rusalkas sang til månen fra første akt, solist er Anna Netrebko.

ANNONSE

Læs også

Læs også