Nyt

 

Det svenske sikkerhedspoliti (Säpo) og det svenske politi er dybt bekymret over væksten i ekstremistmiljøer. Antallet af ekstremister, som er parat til at bruge vold er øget fra nogle få hundrede til flere tusind, og det anslås at ca. 3.000 personer i Sverige er såkaldt «voldsforherligende». Säpo får flere hundrede tips om mulig terror – hver dag.

Selv om der blandt de «voldsforherligende» også findes «hvid magt»-ekstremister og medlemmer af det autonome venstre (antifa), så er det i islamistmiljøerne, det stiger mest og som står for den største terror-trussel, i følge Säpo-chef Klas Friberg.

– Det er den her gruppe, som virkeligt kan udgøre en trussel mod rigets sikkerhed, siger han.

Det, som virkelig bør bekymre er at fremvæksten af islamisme ikke sammenkobles med at IS mister fodfæste i Mellemøsten eller at jihadister vender tilbage til Sverige, men at islamisterne inspirerer hinanden lokalt.

ANNONSE

– De utgör inte gärningspersonerna i de attentat vi har sett de senaste åren, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.

Hon tillägger att islamister inspirerar varandra att agera på egen hand, man behöver inte vara medlem i någon organisation för att ha förmåga att begå ett terrorbrott.

– Många människor har förmågan. Alla har en kniv i byrålådan eller tillgång till ett fordon.

Selv om mange tips rask væk kan affejes som grundløse, får Säpo et meget konkret tip om et nærmere beskrevet terrorangreb hver anden dag. Der er med andre ord nok at tage fat i, men Rigspolitichefen Anders Thornberg beder folket om fortsat at henvende sig med bekymringer.

Han uppmanar allmänheten att fortsätta tipsa polisen. Det är också viktigt att alla gör vad de kan för att stoppa tillväxten till extremistmiljöer innan det går så långt att polisen blir informerad om konkreta terrorplaner, säger han.

– Alla krafter i samhället måste hjälpas åt. Det finns alltid en baksida när man går ut med sådana här siffror och uppgifter men vi har också ett ansvar att berätta, det finns inget annat alternativ.

Om «Politisk motiveret vold» skrev det norske PST følgende i opsummeringen i sin Trusselvurdering fra 30. januar i år:

  • Personer og grupper inspireret af ekstrem islamistisk ideologi, vil være den primære terrortrussel mod Norge i det kommende år. Det vurderes som muligt, at der vil forekomme forsøg på terrorangreb.
  • Et terrorangreb, eller et angrebsforsøg, vil sandsynligvis være meget lidt komplekst, dvs. angreb udført af en til to personer, som anvender stik- eller skydevåben, køretøjer eller enkle, eksplosive indretninger.
  • Det er ikke sandsynligt, at højreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuel højreekstrem terrorhændelse, vil denne sandsynligvis være udført af en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.
  • Det sidste år er der registreret øget aktivitet i dele af det venstreekstreme miljø. Det er imidlertid kun meget lidt sandsynligt, at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

Indtil videre ganske ligesom, hvad Säpo også hævder. Men der, hvor det kan se ud som om PST er uenig med Säpo, er når man går ned i detaljerne for at se, hvor PST mener primærkilden er:

Gennem sin propaganda fremmer terrororganisationer som ISIL og al-Qaida målsætningen om at ramme Vesten med terrorhandlinger. Opfordringer til sympatisører i Vesten om at gennemføre angreb med simple midler, der hvor de befinder sig, kan også mobilisere ekstreme islamister i Norge. Derfor vurderer vi det som muligt, at forsøg på terrorangreb fra ekstreme islamister vil forekomme i løbet af 2018.

Her mener PST at inspirationen kommer udefra, mens Säpo peger på det modsatte: Den kommer primært indefra, dvs. den er allerede etableret som sin egen inspirationskilde indenfor Sveriges grænser. Nogen god grund til at dette skulle være anderledes i Norge?

Aftonbladet

 

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE