Nyt

 

Da kommunen kom på tilsynsbesøg i Missansia børnehave og forskole erfarede de, at der ikke fandtes en eneste ansat i småbørnsgruppen, der kunne tale svensk. Børnehaven har 25 børn. Ifølge den svenske skolelov skal alle børn skal møde det svenske sprog og have mulighed for at bruge det i dagligdagen.

I børnehaven fandtes der heller ikke nogen blandt personalet, som var uddannet forskolelærer.

Missansia børnehave har fået frist frem til 20. august til at rette op på forholdene.

Alle børn i børnehaven, bortset fra et enkelt, har et andet modersmål end svensk. Børnehaven er derfor det eneste sted, de har mulighed for at lære svensk.

Uddannelsesnævnet konstaterer derfor, at «hvis forskolen ikke har noget personale i småbørnsgruppen som taler svensk, får disse børn ingen oplæring i det svenske sprog».

Nævnet udtrykker også uro over, at børnene risikerer at få en sværere skolestart end deres klassekammerater, hvilket kan medføre indlæringsvanskeligheder og udenforskab.

– Forskolen skal drives på svensk, det er ekstra vigtigt, når børnene taler deres modersmål i hjemmet. Grunden til det er at vi må og skal garantere børns ret til en god forskole, siger Olle Johansson.

nt.se   Facebook

 

 

Bestill Douglas Murrays bog «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

ANNONSE