Kunstbilde

Constantin Hansen (1804-1880)
Olje på lerret, 47.5 x 39 cm, Statens Museum for Kunst, København

Bildet er malt i 1825, samme år som Constantin Hansen besluttet å vie seg til malerkunsten, og begynte på Kunstakademiets Modelskole. Her fikk han fra 1828 undervisning av Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853).

I et lite skrift kalt De Skjønne Kunsters Enhed ga Constantin Hansen uttykk for sine tanker rundt naturalisme og idealisme:

Den ene søger Sandheden paa Skjønhedens Bekostning, den anden søger Skjønheden på Sandhedens Bekostning, men i ethvert Kunstværk maa disse to Retninger findes sammensmeltede. Er Naturalismen ikke tilstede, slaar Kunsten over i det Maniererte og Karakterløse: men er Idealismen ikke tilstede, fortaber Kunsten sig i den skuffende Naturefterligning.

ANNONSE

Læs også

Læs også