Nyt

Den danske udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

 

Forbrydelser mod børn skal gøre at man for altid mister muligheden for statsborgerskab, foreslår den danske regering.

 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg går i et interview med Ritzau i dag også ind for at nægte statsborgerskab for opfordring til vold mod jøder og homoseksuelle:

– For mig er det helt principielt, at hvis man er dømt for bandekriminalitet, hvis man som imam har opfordret til vold eller drab på jøder eller homoseksuelle, eller hvis man har begået vold mod sine børn som led i opdragelsen, så skal man ikke være dansker.

Hvis man begår vold eller seksuelle overgøre mod børn skal man straffes, og dersom man er udenlandsk statsborger skal man udvises, skriver repræsentanter for de tre regeringspartier i et indlæg i Jyllands Posten.

Hvem kan forestille sig noget værre end forbrydelser mod børn? Vi kan ikke, og det burde være en selvfølge, at man ikke slår sine børn, ikke gifter sig med børn og ikke har sex med børn. Børn er børn, og de skal beskyttes mod overgreb fra voksne. Ingen normer eller traditioner kan undskylde, at man ikke behandler børn ordentligt.

ANNONSE

Hvis man begår vold eller seksuelle overgreb mod et barn, skal man straffes. Hvis man er udenlandsk statsborger, skal man udvises. Er det ikke muligt, skal man i hvert fald ikke kunne få dansk statsborgerskab. Har man dén slags tilbøjeligheder eller syn på børns forhold til voksne, har man ikke fortjent den beskyttelse, som følger med det danske pas.

Et statsborgerskab er en gave, og mennesker, der gør børn ondt, har ikke fortjent den gave.

En af dem er Laura Lindahl fra Liberal Alliance, som tirsdag aften lancerede forslaget i dansk TV2.

«Statsborgerskab er en stor gave. Og mennesker der er voldelige over for børn eller har misbrugt dem seksuelt, kan ikke få dansk statsborgerskab. De skal ikke belønnes. Så enkelt er det», sagde Lindahl.

Hun håber at forslaget vil virke forebyggende.

I dag er reglerne sådan, at kriminalitet af en vis alvorlig grad begået af udlændinge medfører permanent udelukkelse fra at blive dansk statsborger.

(…)

Hele vores system for at opnå statsborgerskab bygger på, at den enkelte gør en indsats, tilegner sig det danske sprog og lærer danske normer, kultur og værdier. Det trækker i den totalt modsatte retning, hvis man begår kriminalitet, mens man er i den proces.

Regeringspartierne mener, at domme for vold mod børn og for seksualforbrydelser mod børn skal føjes til listen over domme, der permanent udelukker en udlænding i Danmark fra at blive dansk statsborger.

Hvis man forbryder sig mod dansk ret og normer på dette meget vigtige område, er det i og for sig ligegyldigt, hvor mange danskkurser man har bestået, om man er selvforsørgende eller på anden vis opfylder kravene for at komme nærmere dansk statsborgerskab. Hvis man vil være dansker i juridisk forstand, må man rette sig efter, at vold og seksuelle overgreb mod børn ikke kan accepteres.

Regeringen har desuden foreslået at mennesker som er dømt for bandekriminalitet mister retten til dansk statsborgerskab for al fremtid.

De to andre forfattere til indlægget er Jan E. Jørgensen fra Venstre og Naser Khader fra De Konservative.

Forbrydelser mod børn skal udelukke statsborgerskab

 

 

 

Kan du lide hvad du læser? Ønsker du flere og bedre artikler af Document? Giv dit bidrag. Vores paypal-adresse er paypal@document.dk.

ANNONSE